Phiên bản Tiếng Việt
Home   >   >    >  
Chương trình học bổng tiến sĩ toàn phần của Viện Công nghệ Ấn Độ IIT Bhilai

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Viện Công nghệ Ấn Độ IIT Bhilai về chương trình học bổng tiến sĩ toàn phần cho các lĩnh vực như: Hóa học, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện, Toán học, Kỹ thuật cơ khí, Vật lý...

Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://asean.iitd.ac.in/

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 31/3/2020

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin xem tài liệu đính kèm

 

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  Print     Send
Others