Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trung tâm GDQP-AN: Tiên phong triển khai hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc
Ngày 31/08/2015, tại Hòa Lạc, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN).

Giám đốc Trung tâm GDQP-AN Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong năm học vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành việc tiếp nhận, quản lí, cải tạo, sửa chữa và khai thác sử dụng kí túc xá số 4, đưa vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên theo mô hình tập trung; đến nay Trung tâm đã đào tạo được 4 khóa học tại Hòa Lạc với hơn 5000 sinh viên thuộc các trường: ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Giám đốc Nguyễn Văn lợi cũng nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015-2016 của Trung tâm, đó là: kiện toàn nhân sự các đơn vị thuộc Trung tâm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; phối hợp với các đơn vị đào tạo trong, ngoài ĐHQGHN để xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo phù hợp; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác quản lý sinh viên; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho mọi hoạt động của Trung tâm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và kết quả của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm GDQP-AN đạt được trong năm học 2014-2015. Đồng thời yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích, sức mạnh của đơn vị; ngoài việc thực hiện tốt mục tiêu môn học, góp phần tích cực vào việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật và Trung tâm phải trở thành một kênh quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Bên cạnh các công việc đào tạo, Trung tâm cũng phải tham gia tích cực để đảm bảo về an toàn, an ninh, trật tự tại địa bàn…

Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu đã được trình bày trong kế hoạch nhiệm vụ 2015-2016, Trung tâm cần đặc biệt bám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ĐQQGHN, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng đào tạo, cải cách hành chính, quy trình liên quan đến quản lý và phục vụ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, tin học hóa các khâu, quy trình trong việc quản lý và điều hành đơn vị; phối hợp với các đơn vị của ĐHQGHN để sắp xếp, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với lộ trình đào tạo tiên tiến, hiện đại.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Trung tâm GDQP-AN là đơn vị tiên phong đi đầu trong ĐHQGHN triển khai hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc, đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là bước chuyển quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành Trung tâm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã trao bằng khen cho 2 cá nhân của Trung tâm có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

 
  Print     Send
Others