Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2014 - 2015 Khoa Quốc tế
Ngày 4/9/2015, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2014 - 2015. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa Quốc tế.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Lê Trung Thành cho biết, trong năm học vừa qua, quy mô đào tạo của Khoa xấp xỉ 1.000 sinh viên, học viên cao học. Việc quản lí đào tạo của Khoa được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và các trường đại học đối tác.

Khoa đã xây dựng và áp dụng chính sách khuyến khích cán bộ NCKH, đầu tư cho các đề tài NCKH và tích cực xây dựng các mối liên kết ở trong cũng như ngoài nước đề hình thành các dự án NCKH; đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động đào tạo và NCKH.

Năm học vừa qua đánh dấu khóa sinh viên đầu tiên của chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế tốt nghiệp. Nhiều sinh viên đã tìm được việc làm ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Các sinh viên chương trình Kinh doanh quốc tế được nhà tuyển dụng đánh giá cao vì khả năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh và kiến thức chuyên môn. 

Năm học 2015 – 2016, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xác định mục tiêu hướng tới thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc ĐHQGHN trên cơ sở nâng cấp Khoa Quốc tế; Phát triển các chương trình đào tạo, hoàn thành các đề án mở chương trình đào tạo mới hiện đang được xây dựng, chỉnh sửa để trình ĐHQGHN phê duyệt, triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Khoa Quốc tế là Khoa đa dạng nhất trong ĐHQGHN, đa dạng về cơ cấu ngành nghề, đa dạng về các lĩnh vực đào tạo, đa dạng về các loại hình và phương thức quản lí đào tạo, đa dạng về chuyên môn, đa dạng về ngôn ngữ. Chính vì những đặc thù như vậy nên Khoa cần phải tìm được cho mình những hướng đi riêng, phù hợp với mình. Để phát triển hơn nữa, thực hiện được lộ trình thành Trường Đại học Quốc tế, Khoa cần tìm cho được các giải pháp mang tính đột phá, toàn diện, đó là đảm bảo chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên ra trường.

 Thùy Diễm - VNU Media
  Print     Send
Others