Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho chuyên viên
Ngày 15/12/2015, tại Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho chuyên viên. Đây là khóa bồi dưỡng đầu tiên trong giai đoạn triển khai thí điểm công tác phân cấp theo tuyến về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong ĐHQGHN.

Theo đó, các đơn vị tập trung đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, khoa, bộ môn và các kỹ năng cho chuyên viên, ĐHQGHN tập trung đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp chiến lược các đơn vị và các kỹ năng, kiến thức chuyên môn theo ngành như tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học – công nghệ…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN Vũ Hoàng Linh cho biết, một trong những nhóm giải pháp phát triển Nhà trường theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến là nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ, chuyên viên của Nhà trường. Trong thời gian qua, bên cạnh việc bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu mà Ban Giám hiệu Nhà trường còn quan tâm, sát sao trong việc nâng cao năng lực giải quyết công việc cho các chuyên viên làm việc tại các phòng, ban, bộ phận.

TS. Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và PGS.TS Đào Ái Thi – Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy các chuyên đề của lớp bồi dưỡng như: kỹ năng giao tiếp tiếp hiệu quả, kỹ năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả…

Trường ĐHKHTN và Khoa Quốc tế là hai đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN được lựa chọn để triển khai thí điểm giai đoạn phân cấp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tuyến chức năng.

 Hương Giang - VNU Media
  Print     Send
Others