Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Sáng ngày 25/3/2016, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ” tổ chức Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo Đề án. Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; Đồng chí Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT; Đồng chí Trương Ngọc Kiểm – Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ biên tập Đề án đã khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của Đề án là tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Đề án và nội dung cơ bản của dự thảo Đề án. Theo đó, nội dung của Đề án tập trung vào việc đánh giá các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; đánh giá kết quả việc thực hiện thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ từ năm 1997 đến nay làm cơ sở đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ đối tượng này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu, góp ý hoàn thiện Đề án. Các ý kiến góp ý xoay quanh các tiêu chuẩn của đối tượng áp dụng chính sách, hình thức tuyển dụng, cũng như những thuận lợi khó khăn khi chính sách được thông qua và thực sự đi vào đời sống.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho rằng, phải có tầm nhìn và khái quát xa hơn đối với vấn đề thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời phải có sự kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trước đây để vận dụng vào thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian tới; việc tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ là cho cả hệ thống, do đó cần có một bộ phận chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ thu hút, tạo nguồn cán bộ; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình thu hút, tạo nguồn cán bộ.

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Vũ Đăng Minh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể, tâm huyết của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên ĐHQGHN cho dự thảo Đề án. Theo kế hoạch, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu và hoàn thiện để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có các kết luận chính thức và giao cho các cơ quan có chức năng thực hiện trong thực tiễn.

 Thiên Hương - VNU Media
  Print     Send
Others