Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Để việc công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV đạt hiệu quả
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ Nafosted) tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV - Những giải pháp tổng thể."

Tham dự toạ đàm có: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ Nafosted và đông đảo các đại biểu là những nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, việc công bố quốc tế các công trình khoa học được coi là vấn đề sống còn đối với sự phát triển bền vững của một trường đại học. Việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu và đưa các công trình đó đến với giới khoa học quốc tế sẽ giúp khẳng định vị thế của các nhà khoa học Việt Nam.

Bày tỏ lạc quan về những con số các công trình công bố quốc tế có thể đạt được trong lĩnh vực KHXH&NV trong thời gian tới - từ bệ phóng chỉ có 7 công trình vào năm 2010, tới 54 công trình vào năm 2015, và trong 9 tháng năm 2016 đã có 40 công trình được công bố quốc tế, PGS.TS. Phạm Quang Minh cho biết, Tường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tiếp thu, chọn lọc các ý kiến được đưa ra thảo luận tại Tọa đàm này để sớm áp dụng nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học về lĩnh vực KHXH&NV.

Cũng đồng quan điểm trên, theo TS. Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ Nafosted, việc công bố quốc tế phải được coi là nhiệm vụ của mỗi nhà khoa học. Đích đến không phải là bài báo mà là chất lượng, sức ảnh hưởng của mỗi công trình được công bố. Để góp phần đẩy mạnh công bố quốc tế nói chung, Quỹ Nafosted đã đưa công bố quốc tế vào điều kiện “cứng” để cấp kinh phí cho các đề tài. Có 9 lĩnh vực được hỗ trợ: Hỗ trợ cá nhân nhà khoa học tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; Hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ; Hỗ trợ thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam; Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước; Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng chế và giống cây trồng; Hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tài năng được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác; Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: để có thể thúc đẩy hoạt động hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học thì việc định vị và nhận diện KHXH&NV Việt Nam là rất quan trọng. Các nhà khoa học phải biết Việt Nam đang nghiên cứu gì và thế giới đang nghiên cứu gì ? Theo nghiên cứu, có tới 90% lĩnh vực, đề tài trong KHXH&NV mà Việt Nam chưa nghiên cứu tới. Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp, sự am hiểu về hệ thống KHCN của các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu và đào tạo Việt Nam còn chưa cao. Muốn công bố quốc tế thì các nhà khoa học Việt Nam phải làm theo chuẩn của quốc tế ở tất cả các khâu.

Nói về các giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế, Phó Giám đốc ĐHQGHN đưa ra các đề xuất: cần xây dựng các tạp chí khoa học Việt Nam đạt chuẩn quốc tế; xây dựng và chuẩn hoá bộ phận hỗ trợ dịch và biên tập tiếng Anh tại các đơn vị; các nhà khoa học cần chú ý và có kỹ năng trong lựa chọn tạp chí khoa học phù hợp để công bố; lựa chọn ý tưởng khoa học, vấn đề khoa học phù hợp với xu hướng nghiên cứu của thế giới; các đơn vị cần chủ động xây dựng hệ thống đề tài nghiên cứu để trình ĐHQGHN xét duyệt; tận dụng các hội thảo, hội nghị quốc tế; đặc biệt chú ý xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; kiên quyết nâng các tiêu chí của các nghiên cứu theo chuẩn chung của thế giới; các quỹ hỗ trợ nghiên cứu cần có cơ chế tối đa hỗ trợ các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu có tiềm năng công bố quốc tế.

 PV - VNU Media
  Print     Send
Others