Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Nửa nhiệm kì V: Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu
Chiều 21/5/2018, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V với sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

Cùng tham gia chủ trì có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Hồng Sơn.

Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nghe các tham luận “Các giải pháp về nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V” và “Các giải pháp về tài chính để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, nửa nhiệm kì vừa qua Đảng bộ ĐHQGHN đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đảng bộ nhất quán kiên trì trong mục tiêu và định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu. Toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, kiên trì vượt qua khó khăn, thách thức  để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. ĐHQGHN cần đa dạng các nguồn lực, các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, đưa ĐHQGHN phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, nhu cầu học tập của xã hội đang biến động mạnh mẽ, cơ hội lựa chọn học tập gia tăng, cơ hội và thách thức của các cơ sở đào tạo đại học trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục, những vấn đề về cạnh tranh... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ cần có những giải pháp để duy trì tỉ lệ ổn định về đào tạo sau đại học trong đó yếu tố chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Phát triển các chương trình chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội. Để tăng tốc độ phát triển, trên cơ sở phân tích thực tiễn, đồng chí Nguyễn Kim Sơn cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể: Điều chỉnh chỉ tiêu về tỉ lệ quy mô đào tạo liên kết quốc tế; Điều chỉnh chỉ tiêu về số đơn vị thành viên được thành lập; Điều chỉnh chỉ tiêu về số vườn ươm, doanh nghiệp khoa học công nghệ được thành lập; đồng thời cũng đề xuất bổ sung chỉ số chất lượng trong các công bố quốc tế.

Đồng chí Bí thư khẳng định, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và Thành ủy Hà Nội. Tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với ĐHQGHN, tạo sự đồng thuận, lan tỏa, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ về những thách thức và cơ hội mới của ĐHQGHN. Chỉnh đốn, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của tổ chức Đảng để có đủ năng lực gánh vác các nhiệm vụ lớn của ĐHQGHN; phát huy tính gương mẫu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, cấp trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức ...

Tại Hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo chỉ rõ: Nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, về cơ bản, Đảng bộ ĐHQGHN đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhiều chỉ tiêu đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu đã vượt mức chỉ tiêu đại hội đề ra và một số chỉ tiêu thực hiện còn chậm, đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, trong đó vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được phát huy; chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến. Các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả.

Các khâu đột phá về phát triển đội ngũ cán bộDự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đạt nhiều kết quả quan trọng: ĐHQGHN luôn được thừa nhận là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có đội ngũ mạnh nhất của cả nước; Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc có sự chuyển biến tích cực, với việc chuyển giao Dự án từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN, sẽ là điều kiện quan trọng để ĐHQGHN chủ động thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án.

Công tác thu hút cán bộ có trình độ cao từ bên ngoài về ĐHQGHN có chuyển biến tích cực. Chương trình thu hút học giả quốc tế đã được phê duyệt và khởi động từ năm 2016; mô hình đồng giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm được thành lập, bao gồm một nhà khoa học của ĐHQGHN và nhà khoa học quốc tế đảm đương nhiệm vụ thiết kế chương tình, dự án nghiên cứu, phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ, tổ chức mô hình đào tọa nghiên cứu sinh phù hợp.

Trong 3 năm từ 2015 đến 2017 đã có 4.412 lượt cán bộ được cử tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước về lý luận chính trị, quốc phòng an ninh, quản trị đại học và kĩ năng, nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 1.565 lượt cán bộ được cử đi nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở nước ngoài.

Tính đến tháng 4/2018, ĐHQGHN có tổng số 3.994 công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 2.247 cán bộ khoa học. Tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 53%, đạt 88% chỉ tiêu đại học; tỉ lệ cán bộ khao học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 20%, đạt 80% chỉ tiêu đại hội.

Cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu ra, nhất là cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quản trị theo sản phẩm đầu ra được quán triệt và thực hiện đồng bộ theo hướng quản trị mục tiêu, quản trị nguồn lực và cải cách, hiện đại hóa hành chính. Hệ thống văn bản quản lý, điều hành ở các cấp, đặc biệt là các văn bản quy định về chế độ, định mức và tiêu chuẩn trong các lĩnh vực

 Nhiều chủ trương mang tính đột phá, đổi mới toàn diện trong công tác đào tạo đã được triển khai có hiệu quả. Năng lực nghiên cứu khoa học từng bước được nâng lên với nhiều giải pháp phù hợp, văn hóa công bố quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; các sản phẩm khoa học và công nghệ có xu hướng gia tăng.

Công tác tổ chức cán bộ đạt kết quả tốt, đặc biệt nổi bật là việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN.

Việc kiện toàn, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ được chú trọng. Các viện nghiên cứu thành viên được tổ chức và hoạt động có hiệu quả theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Việc chuyển đổi mô hình khoa, trung tâm thành Viện trực thuộc trường đại học được các đơn vị quan tâm triển khai, từng bước kiện toàn tổ chức đào tạo, khoa học và công nghệ phù hợp với đặc thù của ĐHQGHN và mô hình của đại học nghiên cứu, góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu.

Việc quy hoạch hệ thống phòng thí nghiệm trong toàn ĐHQGHN giai đoạn 2016 - 2020 được hoàn thành, trong tổng số 216 phòng thí nghiệm (22 phòng thí nghiệm thực hành cơ sở, 143 phòng thí nghiệm chuyên đề và 41 phòng thí nghiệm mục tiêu), trong đó, có 10 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN đã được thành lập, đạt 30% chỉ tiêu đại hội; 04 phòng thí nghiệm hợp tác doanh nghiệp, đạt 50% chỉ tiêu đại hội; 05 phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế, đạt 62,5% chỉ tiêu đại hội. Bên cạnh đó, các đơn vị đã xây dựng và phát triển được gần 100 nhóm nghiên cứu, trong đó có 29 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN, tăng 06 nhóm nghiên cứu so thời điểm đầu nhiệm kỳ và đạt 82,8% chỉ tiêu đại hội. Việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ đạt kết quả bước đầu với 02 doanh nghiệp được thành lập, đạt 40% chỉ tiêu đại hội, 02 doanh nghiệp đang trong quá trình thành lập.

Hoạt động hợp tác phát triển được tăng cường theo chiều sâu. Công tác kế hoạch tài chính đi vào nền nếp, bài bản. Cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, trang thiết bị từng bước được hiện đại hóa. Công tác kiểm định chất lượng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Năm 2017, Đảng bộ ĐHQGHN được Thành ủy Hà Nội công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”; theo Bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí thứ 139 các trường đại học hàng đầu Châu Á.

Hội nghị thống nhất cho rằng, trong bối cảnh tình hình và nhiệm vụ mới, toàn Đảng bộ ĐHQGHN tập trung triển khai các giải pháp đột phá phát triển và tăng cường hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người và tài chính để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V đề ra.

Hội nghị đồng thời nêu rõ, để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, Đảng bộ tiếp tục tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng về: Công tác tổ chức, quản trị đại học; Về công tác đào tạo; Về hoạt động khoa học và công nghệ; Về hoạt động hợp tác và phát triển;Về Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc về công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V với sự nhất trí của 100% các đại biểu.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  Print     Send