Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Bàn thảo cơ chế tự chủ đại học và thu hút cán bộ khoa học đầu ngành
Chiều ngày 4/10/2018, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành Hội nghị lần thứ mười bốn, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2018 và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018; Kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN, khóa III về “Các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ” và các Đề án: “Thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành của ĐHQGHN đến năm 2015, tầm nhìn 2035”; “Mô hình quản trị và cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN trong tình hình và nhiệm vụ mới”.

Trong quý III năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Đề án tái cấu trúc cấp đơn vị, ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường ĐH Giáo dục, chỉ đạo hoàn thành các đề án lớn “Quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành, chuyên ngành đào tạo, gắn với các lĩnh vực khoa học và công nghệ”, “Mô hình tự chủ đại học của ĐHQGHN trong tình hình mới và nhiệm vụ mới”.

Về công tác đào tạo, học sinh – sinh viên và kiểm định chất lượng: chỉ đạo công tác xét tuyển ĐH và tổ chức kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 2, tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của ĐHQGHN. Các đơn vị đào tạo tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, triển khai công tác nhập học và tuần lễ hội nhập, lễ khai giảng năm học. Lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thành thẩm định báo cáo tự đánh giá và kiểm tra hồ sơ minh chứng đối với các chương trình đào tạo của ĐHQGHN được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA đợt 2/2018, hoàn thành các thủ tục đăng ký kiểm định chất lượng cho 07 chương trình đào tạo trong năm 2019, hoàn thành thẩm định dữ liệu công tác xếp hạng QS đợt 2/2019.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của ĐHQGHN giai đoạn 2018 – 2025; Xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019; Chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ ở ĐHQGHN.

Trong quý vừa qua, ĐHQGHN tiếp tục triển khai Chương trình Tây Bắc và Nhiệm vụ Quốc chí theo kế hoạch, tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Hà Nội giữa Quỹ Cao học Hàn Quốc và ĐHQGHN, ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông…

Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những kết quả nhất định với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong Đảng bộ. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và Quy định 102 của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm. Chỉ đạo tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, chào mừng 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN…

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể năm 2017 và Kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại nêu tại Thông báo kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Trong quý, toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã có 26 quần chúng được kết nạp Đảng, trong đó có 15 sinh viên, 65 đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận những kết quả của Đảng bộ trong quý III vừa qua và yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.

Đồng chí cho rằng, những vấn đề được các đồng chí đảng ủy viên biểu thảo luận trong hội nghị lần này là những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong tình hình hiện nay để thực hiện mục tiêu xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học có quyền tự chủ cao, toàn diện và thực chất theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với việc đổi mới để đảm bảo thực hiện đúng sứ mệnh, chiến lược phát triển, đồng thời phát triển nhanh chóng, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước và hội nhập trong tình hình mới. Cùng với đó là việc thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành nhằm đem lại giải pháp công nghệ có giá trị và hiệu năng cao và ĐHQGHN cần được Chính phủ phê duyệt một mô hình tự chủ đặc biệt. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này cần lộ trình thực hiện với những tiêu chí cụ thể và sự đóng góp trí tuệ của toàn ĐHQGHN.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, sau những góp ý tại Hội nghị này các ban chức năng và các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện các đề án: “Thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành của ĐHQGHN đến năm 2015, tầm nhìn 2035” và “Mô hình quản trị và cơ chế tự chủ đại học của ĐHQGHN trong tình hình và nhiệm vụ mới” trình Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành biểu quyết với 100% ý kiến thống nhất lựa chọn, giới thiệu 01 nhân sự để bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; và biểu quyết với 100% ý kiến thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, đồng ý về chủ trương cho phép Đảng ủy ĐHQGHN triển khai thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 02 Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 – 2020; giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, quyết định.

 >>> Các tin tức liên quan

- Nửa nhiệm kì V: Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu

- Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thông qua 4 định hướng trọng tâm năm học 2018 - 2019

Hội nghị lần thứ XII BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Phát huy sâu rộng mô hình tự chủ của ĐHQG

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: thúc đẩy phát triển ĐH thông minh, số hóa

 Hương Giang - Ngọc Tùng - VNU Media
  Print     Send