Học bổng
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020

Ngày 8/7/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020.

Theo đó, ĐHQGHN cấp 12 học bổng cho các nghiên cứu sinh khóa QH-2020.

STT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU HỌC BỔNG

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường ĐH Ngoại ngữ

1

3

Trường ĐH Công nghệ

1

4

Trường ĐH Kinh tế

2

5

Khoa Luật

1

6

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

1

7

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

1

8

Viện Trần Nhân Tông

1

9

Viện Tài nguyên và Môi trường

1

Tổng

12

 

 Trịnh Nam
  Print     Send