Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Chương trình Global Matching 2021 của Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông
Chương trình Hội thảo UNC2021
Khóa tập huấn “Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo”
Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về đa dạng sinh học
Chương trình Nghiên cứu chung (JRS) năm 2021
Hội thảo trực tuyến về tăng cường hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản
Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học - công nghệ năm 2021 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á, ĐHQGHN
Hội thảo khoa học quốc gia 2021 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2021)
VNU và MB: Cùng triển khai các nội dung hợp tác song phương
Chiều 8/12/2020, tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank – viết tắt MB), đã diễn ra lễ kí kết văn bản hợp tác toàn diện giữa ĐHQGHN và MB.
Hội nghị Thanh niên ASEAN- Hàn Quốc 2020
Hội thảo quốc tế “An ninh nước và quản lý các lưu vực sông”
Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học” - Международная конференция «70-летие вьетнамско-российских отношений в области науки и образования»
Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt - Nga về giáo dục và khoa học”
Hội thảo “Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học“
Mời viết bài Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2020 (CIECI)
Cuộc thi viết luận về ASEAN - Hàn Quốc năm 2020
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức (ICECH 2020)
Hội thảo giáo dục 2020: “Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn”.
Kêu gọi nộp đề xuất dự án về thiết kế các giải pháp tài chính cho các nữ doanh nhân được tài trợ bởi ESCAP
Kêu gọi nộp đề xuất dự án nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình LASER PULSE