Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Đinh Minh Thu
Tên đề tài: Washback of an English Achievement Test to Teachers: a Study at a University in Vietnam (Nghiên cứu tác động của bài thi tiếng Anh cuối học phần đối với giáo viên tại một trường Đại học ở Việt Nam)

Người thực hiện: Đinh Minh Thu

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh;  

Mã số: 9140231.01;                                                       Khóa: QH.2017       

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Dương Thu Mai

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thời gian : 08h30 thứ Ba, ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự.

 Lưu Văn Hóa
  Print     Send
Others