Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Phùng Thị Thu Trang
Tên đề tài: 汉、越动词词组语序对比研究 (Nghiên cứu đối chiếu trật tự các thành tố của cụm động từ trong Tiếng Hán và Tiếng Việt)

Người thực hiện: PHÙNG THỊ THU TRANG

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc;

Mã số: 9220204.01;                                                                   Khóa: QH.2016       

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. Nguyễn Hoàng Anh

Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Vũ Thị Hà

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn - Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thời gian : 08h30 thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Mời cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và cá nhân quan tâm tham dự.

 Trần Ngọc Anh
  Print     Send
Others