ABOUT VNU
Home   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Board of Presidents
PRESIDENT & VICE-PRESIDENTS

 

 
PRESIDENT OF VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
 
Prof.Dr. Phùng Xuân Nhạ 
> Tel: (84.4) 37547670 – Fax: (84.4) 37547724
> E-Mail: nhapx@vnu.edu.vn 
 
 
VICE-PRESIDENTS:
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Prof. Dr. Nguyen Huu Duc
Vice-President
 
> Tel: (84.4) 37547670 
> Fax: (84.4) 37547724
> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn
 
 
 
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Son
Vice-President
 
> Tel: (84.4) 37547670
> Fax: (84.4) 37547724
> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: