TRAINING
Home   >  TRAINING  >   Training Program  >   Undergraduate
VNU Undergraduate programs

No
Units
Undergraduate programs
Standard
High quality, talented, advanced
International standard
Total
01
University of Science
20
06; 05; 03
03
36
02
University of Social Sciences and Humanities
18
04
01
23
03
University of Languages and International Studies
17
05
 
22
04
University of Engineering and Technology
05
02
02
08
05
University of Economics and Business
05
01
01
07
06
University of Education
07
 
 
07
07
School of Law
02
01
 
03
08
International School
02
 
 
02
Total
76
19; 05; 03
07
108

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: