TRAINING
Home   >  TRAINING  >   Training Program  >   Graduate
VNU Graduate programs

No
Units
Graduate programs
Master
Doctor
01
University of Science
02
University of Social Sciences and Humanities
03
University of Languages and International Studies
04
University of Engineering and Technology
05
University of Economics and Business
06
University of Education
07
School of Law
08
International School
 
 
09
Other training and research units
07
12
Total
121
112

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: