Home   >   >    >  
List of training documents

PRIME MINISTER
1
MINISTRY AND INTERMINISTRY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VNU – REGULAR TRAINING
1
2
3
4
5
6
7
8
Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 278/ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN
(Công văn số 1018/ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009)
19
20
 
VNU – ON-THE-JOB TRAINING
1
 
VNU – GRADUATE TRAINING
1
2
3
4
Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN 
(Hướng dẫn số 45/ĐT ngày 27/02/2003)
5
Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN
(Hướng dẫn số 278/ĐT ngày 20/10/2003)
6
7
>> Other documents are being updated
 

 
  Print     Send
Others
  • Không có tin nào liên quan!