STAFF
Home   >  STAFF  >   Teachers' Honor Titles  >   Eminent Teacher
List of VNU's Meritorious Teachers honored in 2012

(Issued with Decision number: 1849/QĐ-CTN dated 6/11/2012 of Vietnamese President)

No
Full name
Position and working units
1.              
Assoc.Prof.Dr. Ngô Sỹ Lương
Lecturer of Faculty of Chemistry, VNU University of Science
2.              
Assoc.Prof.Dr. Lâm Bá Nam
VNU University of Social Sciences and Humanities
3.              
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Văn Nội
Vice Rector of VNU University of Science
4.              
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Thị Quỳ
VNU University of Science
5.              
Assoc.Prof.Dr. Trần Thị Quý
Dean of Faculty of Library and Information Science, VNU University of Social Sciences and Humanities
6.              
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Văn Ri
Faculty of Chemistry, VNU University of Science
7.              
Assoc.Prof.Dr. Phan Tuấn Nghĩa
Vice Dean of Faculty of Biology, VNU University of Science
8.              
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Văn Quảng
Vice Dean of Faculty of Biology, VNU University of Science
9.              
Assoc.Prof.Dr. Bạch Gia Dương
Director of Center for Electronics and Telecommunications Research, VNU University of Engineering and Technology
10.           
Assoc.Prof.Dr. Lê Sỹ Giáo
VNU University of Social Sciences and Humanities
11.           
Assoc.Prof.Dr. Hoàng Chí Thành
Faculty of Mathematics Mechanics Informatics, VNU University of Science
12.           
Assoc.Prof.Dr. Trần Quang Vinh
Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology
13.           
Assoc.Prof.Dr. Nhữ Thị Xuân
Faculty of Geography, VNU University of Science
14.           
Prof.Dr. Nguyễn Năng Định
VNU University of Engineering and Technology

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: