Sách và học liệu
Home   >  Tin tức  >   Sách và học liệu  >  
Quản trị Công ty – cuốn sách dành cho nhà quản lý trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
Cuốn sách Quản trị công ty (QTCT) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và thực hành về quản trị. Đây là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp và những người quan tâm trong các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cuốn sách góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình cải thiện QTCT phù hợp với thông lệ quốc tế. Ấn phẩm do PGS.TS. Hoàng Văn Hải và TS. Đinh Văn Toàn biên soạn, sách do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành.

Quản trị công ty (QTCT) là hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty. Nó bao gồm những cơ chế, cơ cấu và quá trình điều chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ sở hữu, ban điều hành công ty và các đối tượng hữu quan khác. Quản trị công ty có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là quan hệ của một doanh nghiệp với các cổ đông, hoặc theo nghĩa rộng là quan hệ của doanh nghiệp với xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thị trường tài chính và nền kinh tếnhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự công bằng, tính minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm.

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, không ngừng nghiên cứu, nâng cao năng lực thực hành về QTCT theo hướng tiếp cận quản trị tiên tiến và các thông lệ tốt đang trở thành nhu cầu cấp thiết hiện nay. Các nghiên cứu cho thấy, quản trị công ty yếu kém là một trong những nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế ở các quốc gia và châu lục. Đặc biệt, trong thực tiễn, QTCT yếu kém cũng là nguyên nhân của những trục trặc trong quá trình cổ phần hoá và phát triển kinh tế tại các nước có nền kinh tế chuyển đổi.

Với cách tiếp cận trực diện vào từng nội dung từ tổng quát đến cập nhật kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, cuốn sách giúp người đọc nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ các khía cạnh của QTCT từ lý thuyết nền tảng đến cập nhật các nội dung, yêu cầu của các thiết chế quản trị đối với loại hình công ty phổ biến là công ty cổ phần theo thông lệ trên thế giới. Ngoài phần mở đầu, nội dung chính của cuốn sách được trình bày trong 6 Chương: Chương 1 đề cập về lý thuyết gồm các nội dung cốt lõi về quản trị công ty; Chương 2 trình bày các quy định pháp lý và quy định nội bộ về quản trị công ty theo thông lệ theo thông lệ quốc tế cũng như các đặc trưng và thực tiễn tại Việt Nam; các chương từ Chương 3 đến Chương 6 trình bày rõ vai trò, chức năng cũng như cơ cấu và trách nhiệm của bốn thành phần chủ yếu trong thực thi các nguyên tắc QTCT cổ phần bao gồm: Cổ đông và Đại hội đồng cổng đông; Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Trong từng Chương, các tình huống, mô hình thực tiễn trên thế giới và Việt Nam được trình bày cùng với các câu hỏi thảo luận. Kết thúc mỗi Chương, phần câu hỏi ôn tập giúp người đọc có điều kiện tổng hợp, hiểu sâu thêm các nội dung đã được nghiên cứu.

VỀ CÁC TÁC GIẢ

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

PGS.TS Hoàng Văn Hải hiện là Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia Hà Nội. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh. Đến nay, PGS.TS Hoàng Văn Hải đã chủ trì và tham gia nghiên cứu hơn 15 đề tài khoa học các cấp, tham gia và đồng chủ biên hơn 10 cuốn sách về quản trị kinh doanh, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế về lĩnh vực này. Ông cũng là người đã sớm đưa học phần quản trị công ty vào giảng dạy cho hệ đại học từ năm 2007, sau đại học từ năm 2008 tại Trường Đại học Kinh tế.  PGS.TS Hoàng Văn Hải đã chủ trì 02 đề tài khoa học cấp ĐHQGHN về Đánh giá chất lượng quản trị công ty và Quản trị công ty ở Việt Nam, xuất bản sách chuyên khảo về Đánh giá chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam đồng thời công bố nhiều bài báo khoa học về quản trị công ty trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

TS. Đinh Văn Toàn

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông hiện đang là Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế - Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo như: Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chánh văn phòng, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ môi trường & Viễn thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Giám đốc Trung tâm đào tạo Nâng cao Tập đoàn Điện lực; Phó Hiệu trưởng các Trường: Đại học Điện lực, Đại học Dầu khí Việt Nam; Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông có trên 25 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành ở các vị trí quản trị cũng như quản lý đào tạo và phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp và đại học lớn: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Đinh Văn Toàn đã chủ trì nhiều đề tài khoa học về phát triển tổ chức, phát triển nhân lực cấp ngành và cấp Đại học Quốc gia, được đào tạo về lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước và có nhiều năm giảng dạy cho các chương trình đào tạo sau đại học về quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.

Liên hệ mua sách: Phòng Thông tin và Quản trị Thương hiệu, Văn phòng ĐHQGHN

Emai: media@vnu.edu.vn

Hotline: 0936 283 308

Giá bán: 135,000 VNĐ

 VNU Media - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Print     Send