danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2368/QĐ-TTg 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quân, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ ĐHQGHN, giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN.
5033/QĐ-ĐHQGHN 22/12/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Quốc tế Pháp ngữ
4889/QĐ-ĐHQGHN 19/12/2014 Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại ĐHQGHN
4868/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2014 Ban hành Quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước tại ĐHQGHN
4826/QĐ-ĐHQGHN 17/12/2014 Bổ nhiệm ông Hồ Tường Vinh, Trưởng phòng Thí nghiệm Mô hình hóa và Mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ
4735/QĐ-ĐHQGHN 15/12/2014 Kéo dài thời gian giữ chức Chủ nhiệm Khoa Sau đại học đối với GS.TS.Hoàng Văn Vân
4740/QĐ-ĐHQGHN 15/12/2014 Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Kim, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
4700/QĐ-ĐHQGHN 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD là Ủy viên Thư ký Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN
4701/QĐ-ĐHQGHN 11/12/2014 Bà Hoàng Thị Xuân Hoa, nguyên Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD thôi tham giaHội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN
4702/QĐ-ĐHQGHN 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN
4703/QĐ-ĐHQGHN 11/12/2014 Bổ nhiệm ông Sái Công Hồng, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN
4668/QĐ-ĐHQGHN 10/12/2014 Ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
4616/QĐ-ĐHQGHN 8/12/2014 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN
4488/QĐ-ĐHQGHN 28/11/2014 Ban hành Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4444/QĐ-ĐHQGHN 27/11/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ
4299/QĐ-ĐHQGHN 18/11/2014 Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ
4276/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiền Giang, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014 – 2019
4280/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN
2919/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014
2918/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014