danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
4299/QĐ-ĐHQGHN 18/11/2014 Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ
4276/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiền Giang, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014 – 2019
4280/QĐ-ĐHQGHN 14/11/2014 Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN
2919/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014
2918/QĐ-CTN 11/11/2014 Về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014
4178/QĐ-ĐHQGHN 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
4177/QĐ-ĐHQGHN 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
4176/QĐ-HĐ 10/11/2014 Bổ nhiệm ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
3868/QĐ-HĐ 24/10/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN
3793/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
3792/QĐ-HĐ 23/10/2014 Ông Nguyễn Ngọc Bình, Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013-2018
3791/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2013-2018
3790/QĐ-HĐ 23/10/2014 Bổ nhiệm ông Đinh Văn Hường, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng Ban CT-CTHSSV, thành viên Hội đồng ĐHQGHN làm Thư ký Hội đồng ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2013-2018
3768/QĐ-ĐHQGHN 22/10/2014 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN
3737/QĐ-ĐHQGHN 21/10/2014 Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN
3688/QĐ-ĐHQGHN 15/10/2014 Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
3568/QĐ-ĐHQGHN 8/10/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
3496/QĐ-ĐHQGHN 7/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc, GS.TS, nguyên Viện trưởng Viện VNH&KHPT giữ chức Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô
3530/ĐHQGHN-KHCN 6/10/2014 Thông báo xét tặng Giải thưởng KH&CN năm 2014 của ĐHQGHN
3493/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2014 Ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN