Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao kiến thức về truyền thông trong đại học
Đó là nội dung chính của khóa tập huấn Nghiệp vụ Báo chí, truyền thông, Website do Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ, Văn phòng ĐHQGHN tổ chức trong hai ngày 3 và 4/11/2011.

Tham dự khóa học có hơn 70 cán bộ chuyên trách công tác truyền thông tại các đơn vị của ĐHQGHN.
Khóa tập huấn không chỉ cung cấp các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực truyền thông, những xu hướng truyền thông hiện đại, những đặc trưng cơ bản của truyền thông trong đại học, mà còn đi sâu đề cập đến cách thức tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông cụ thể, kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho truyền thông... Với việc gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, khóa học đã đem lại cho học viên những kiến thức và trải nghiệm mới, qua đó nâng cao ý thức và tính chuyên nghiệp của các cán bộ làm truyền thông trong ĐHQGHN.

 

 Việt Hà - Ảnh: Đức Phường - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |