Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đi lên bằng chính nội lực của mình
Chiều 04/07/2012, Viện Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2011-2012. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe TS. Đinh Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện CNTT báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm học vừa qua, Viện CNTT đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu khoa học, đào tạo như số bài báo, công trình được công bố tăng vọt; số đề tài cấp ĐHQGHN và các cấp được đề xuất phong phú và nhiều hơn trước; khóa đầu tiên của chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành “Quản lý Hệ thống thông tin” đã tốt nghiệp với chất lượng tốt…Bên cạnh đó, Viện cũng tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, hợp tác quốc tế và kiện toàn cơ cấu tổ chức để thu hút nguồn lực, phát huy tối đa khả năng làm việc của cán bộ, viên chức.

Định hướng cho năm học tới, Viện CNTT sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và quy trình quản lý hành chính; tiếp tục cập nhật, xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo Sau đại học; xây dựng các chương trình cao học liên kết quốc tế đáp ứng chuẩn của ĐHQGHN và nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện  các nhiệm vụ về NCKH, tư vấn, chuyển giao và phát triển các sản phẩm CNTT.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của Viện CNTT trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Giám đốc cũng đưa ra hướng phát triển sắp tới cho Viện như: Tích hợp thêm nội dung về Khoa học Tính toán vào chiến lược phát triển của Viện trong giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020; Thực hiện tốt các đề tài đã có bằng nội lực của Viện, hoàn thành đúng thời hạn đề ra; phát triển các đề án nghiên cứu mới; tập trung vào các đối tác tiềm năng; tư vấn, đề xuất kế hoạch phát triển CNTT cho ĐHQGHN, tạo nguồn thu từ hoạt động khoa học – công nghệ…

Với những chuyển biến rõ nét cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức tin tưởng vào hướng đi và sự phát triển của Viện CNTT trong thời gian tới.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   |