Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được trong năm học mới
Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 đã được Cơ quan ĐHQGHN tổ chức ngày 17/08/2012.

Tham dự và chủ trì hội nghị là PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN cùng các Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo và cán bộ viên chức các phòng, ban chức năng trong Cơ quan ĐHQGHN.

Trong năm học 2011-2012, Cơ quan ĐHQGHN tiếp tục phát huy sức mạnh, tổng hợp mọi nguồn lực, đặc biệt là trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, viên chức, công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo ĐHQGHN trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của ĐHQGHN.

Công tác chính trị, tư tưởng trong khối Cơ quan ĐHQGHN tiếp tục được chú trọng nhằm gắn kết chặt chẽ các hoạt động chuyên môn, công tác quản lý và điều hành với sự ổn định chính trị, xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, viên chức trong cơ quan thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quản lý và điều hành đã cơ bản được hoàn thiện, ban hành theo hướng tiếp cận sản phẩm đầu ra và quản trị tiên tiến, tăng cường liên thông liên kết, đẩy mạnh văn hóa chất lượng và thương hiệu ĐHQGHN, tăng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cao của các đơn vị.

Ngoài ra, công tác phối hợp, hợp tác trong và ngoài ĐHQGHN, đặc biệt là quan hệ với các Bộ, ban ngành từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và nhà khoa học trong và ngoài nước cũng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, trong năm học 2012 - 2013, trọng tâm công tác của khối Cơ quan ĐHQGHN sẽ tập trung vào một số nội dung cơ bản: Cụ thể hóa kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN thành kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết, hợp lý của Văn phòng và các ban chức năng; Chỉ đạo quyết liệt đi đôi với kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thường xuyên các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan ĐHQGHN, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, xử lý thông tin…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những cố gắng, đóng góp của khối Cơ quan ĐHQGHN vào sự thành công chung của ĐHQGHN; đồng thời chúc mừng khối Cơ quan ĐHQGHN đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012.

Phó Giám đốc Thường trực cũng nhắc nhở một số vấn đề còn tồn tại trong năm học vừa qua và đưa ra phương hướng hoạt động, kế hoạch triển khai trong năm học 2012-2013 cần bám sát một số nội dung như: công tác tham mưu, giúp việc cho BGĐ cần chủ động, bao quát hơn; công tác xây dựng, ban hành và thực thi văn bản cũng cần được quan tâm chú trọng nhằm tăng tính khả thi và hiệu lực của văn bản ban hành; ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác hành chính, xử lý công văn, tin học hóa văn phòng cũng như việc nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên khối cơ quan…Phó Giám đốc Phùng Xuân Nhạ hy vọng khối Cơ quan ĐHQGHN sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm học 2012-2013 tới.

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   |