Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đẩy mạnh công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới
Ngày 28/8/2012, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2012. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết năm học 2011 – 2012, Ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Trung tâm GDQP – AN nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được như công tác giảng dạy được tổ chức chặt chẽ, thực hiện theo đúng kế hoạch năm. Tính từ 1/8/2011 đến nay, tổng số lượt sinh viên đã học Quốc phòng An ninh là 15.365 lượt, 157 lớp, đào tạo cấp phát 7583 chứng chỉ. Trung tâm đã tham mưu, tư vấn cho ĐHQGHN về công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 3 và 5 của ĐHQGHN. Kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng Chi bộ vững mạnh có nề nếp sinh hoạt đều đặn, nghiêm túc, chất lượng, tính đấu tranh phê và tự phê cao.
Giám đốc Nguyễn Văn Lợi cho biết, kế hoạch năm học 2012 – 2013, Trung tâm tiếp tục tuy trì và phát huy tính năng động sáng tạo trong đổi mới quản trị đại học, cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn Giáo dục QP-AN với phát triển kĩ năng sống, làm việc và học tập. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN về công tác Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Trung tâm đã đạt được trong năm học vừa qua, góp phần xây dựng ĐHQGHN thành một đại học kiểu mẫu về thực hiện các chính sách quốc phòng – an ninh. Phó Giám đốc hoan nghênh Trung tâm đã và đang lấy lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội phòng Hóa làm phương châm hành động “Đất nước ta còn nghèo, bộ đội Hóa học cũng còn nhiều khó khăn, vì vậy các chú càng phải cố gắng để có nhiều sáng kiến, cải tiến kĩ thuật” . Giáo sư đề nghị trong năm học tới Trung tâm cần quan tâm triển khai lời dạy đó theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động. Ngoài việc tiếp tục giữ vững ổn định các nhiệm vụ thường xuyên như đã xác định trong báo cáo, trung tâm cần tập trung vào việc phát triển nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp hơn cho đối tượng sinh viên NVCL; khởi động việc xây dựng tài liệu học tập, tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh cho sinh viên NVCL để phục vụ luôn cho sinh viên quốc tế đến học tập tại ĐHQGHN; quan tâm và phối hợp với các đơn vị khác trong ĐHQGHN để kết hợp đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho sinh viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phim giáo khoa gắn với những tư liệu thực tiễn và mô hình sinh động phục vụ công tác giảng dạy, số hoá tài liệu giảng dạy đưa vào sử dụng online, bổ sung phong phú nội dung trên Website của Trung tâm về các danh tướng, các chiến lược quân sự kinh điển, hướng tới việc vừa tăng cường kiến thức, đồng thời tăng thêm sức thu hút của bộ môn cho sinh viên. Năm 2013 là năm Trung tâm còn phải đầu tư cho kế hoạch triển khai đưa một số hạng mục ở Hòa Lạc vào sử dụng. Trung tâm cần phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Lý luận Chính trị để ngay từ đầu sử dụng có hiệu quả công trình mới.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |