Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012 Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng, tổ chức chiều 30/8/2012.

Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt trong công tác xuất bản Bản tin và quản trị thông tin của Website ĐHQGHN đúng, trúng, kịp thời.

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng là đơn vị chủ công, đi đầu, chính yếu và nòng cốt cho quảng bá hình ảnh, thương hiệu ĐHQGHN. Từ đó, Phó Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, tập thể cán bộ Trung tâm phải nhanh nhạy đối với công việc, góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu ĐHQGHN. Tập thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm cần có sự năng động hơn nữa, phát huy tư cách pháp nhân, quan tâm đến đời sống cán bộ viên chức,…

Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng lưu ý lãnh đạo Trung tâm đẩy mạnh các nội dung thông tin tiếng Anh trên website, tạo nguồn thu, cải thiện đời sống CBVC…

Về phương hướng của năm học tới  Phó Giám đốc Vũ Minh Giang lưu ý với cán bộ Trung tâm bám sát hơn nữa những nội dung lớn của đất nước cũng như của ĐHQGHN để thông tin kịp thời, hiệu quả như: Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong đó có nhiều tư tưởng đổi mới của ĐHQGHN được tích hợp trong văn kiện quan trọng này. Từ đó Trung tâm cần định hướng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền mở rộng tầm ảnh hưởng của ĐHQGHN đi tiên phong trong đào tạo chất lượng cao, tích hợp trong chuẩn đầu ra, sản phẩm đầu ra; những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học ĐHQGHN tham gia tích cực trong sửa đổi Hiến pháp 1992; Năm 2013 cũng là năm lần đầu tiên Luật Giáo dục đại học có hiệu lực và là năm thứ 20 ngày Chính phủ ra Quyết định thành lập ĐHQGHN, trong bối cảnh ấy, Trung tâm cần quan tâm đến công tác tuyên truyền cho những thành tựu và đóng góp quan trọng của ĐHQGHN đối với sự phát triển đất nước.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |