Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
10 thành tựu nổi bật của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012

1. Phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và thúc đẩy liên thông giữa các ngành, các đơn vị 
Toàn bộ chương trình đào tạo (103 ngành bậc đại học, 119 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 113 chuyên ngành bậc tiến sĩ) đã được điều chỉnh và phát triển theo chuẩn đầu ra, đảm bảo tính liên thông giữa các chương trình đào tạo theo chiều ngang (giữa các đơn vị đào tạo) và chiều dọc (giữa các bậc đào tạo) trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội và tăng cường khả năng liên thông với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; tạo điều kiện phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực sáng tạo và kỹ năng trên nền tảng kiến thức cần thiết cho người học. Một số chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược được phát triển theo hướng tích hợp hoàn chỉnh cả 3 bậc học: đại học, cao học và tiến sĩ trong từng ngành.
2. Cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế
Năm 2012, Nhiệm vụ chiến lược có 143 sinh viên đầu tiên của bốn ngành Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Ngôn ngữ và Quản trị kinh doanh tốt nghiệp đạt chuẩn quốc tế (theo chương trình đào tạo của Đại học New South Wales – Úc, Đại học Quốc gia Singapore - Singapore, Đại học California và Đại học George Washington - Mỹ). Cùng với các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng đã được khẳng định thương hiệu quốc tế và các chương trình tiên tiến trước đây trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Nhiệm vụ chiến lược đã phát triển phương thức và phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho cả các lĩnh vực khoa học xã hội, công nghệ và kinh tế mũi nhọn.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, ngoài kỹ năng nghề nghiệp, tất cả sinh viên tốt nghiệp đã được đào tạo, phát triển và cấp chứng chỉ tối thiểu 5 kỹ năng mềm. (Ảnh trên)
3. Hoạt động khoa học công nghệ phát triển hướng tới các sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng chuyển giao ứng dụng
Bên cạnh việc tiếp tục duy trì tốc độ gia tăng các bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI và Scopus, năm 2012, các hoạt động khoa học công nghệ đã hướng tới các sản phẩm trí tuệ hoàn chỉnh, được bảo hộ và sẵn sàng chuyển giao ứng dụng: 5 bằng sở hữu trí tuệ đãđược công nhận và 8 hồ sơ đăng ký được chấp nhận, 14 công trình được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyên tác giả, 18 sản phẩm được chuyển giao ứng dụng tại các doanh nghiệp, địa phương; báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao ở trong và ngoài nước; 3 sản phẩm khoa học công nghệ được trao cup vàngtại International Techmart Vietnam 2012.
4. Phát triển đội ngũ cán bộ từng bước đạt chuẩn quốc tế
Năm 2012, 51 cán bộ của Đại học Quốc gia được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm ngạch giảng viên cao cấp. Đội ngũ cán bộ trình độ cao của Đại học Quốc gia Hà Nội có tỉ lệ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 44%, tỉ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 17%. Số lượng cán bộ có công trình nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế và số trích dẫn quốc tế tăng. Đặc biệt, năm 2012 lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát và đánh giá nguồn giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh với kết quả trên 15% giảng viên sẵn sàng đáp ứng được nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý đã được bồi dưỡng về quản trị đại học và nâng cao trình độ ngoại ngữ.
5. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực
Năm 2012, Khoa Y Dược đã bắt đầu tuyển sinh và tổ chức đào tạo hai ngành Bác sĩđa khoa và Dược học; các nghiên cứu về y sinh học phân tử và dược họccủa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ và Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học được tăng cường - tiếp tục truyền thống lâu đời của Đại học Đông Dương; các chương trình đào tạo có tính liên ngành như khoa học bền vững, Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp... được phát triển, góp phần hoàn thiện và phát triển mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao củaĐại học Quốc gia Hà Nội.
6. Văn hóa chất lượng được phát triển ngày càng rõ nét, kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực đạt kết quả vượt trội cả về chất lượng và số lượng
Các hoạt động đảm bảo chất lượng đã được triển khai đồng bộ và đi vào nền nếp; 2 chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao, 3 trường đại học thành viên và một khoa trực thuộc được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và ngành Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ đã được AUN kiểm định chất lượng và đều đạt kết quả tốt, trong đó chương trình Hóa học đạt điểm cao nhất ở Việt Nam và là một trong số các chương trình đạt điểm cao nhất trong số 34 chương trình của các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á đã được AUN kiểm định chất lượng; nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN của Đại học Quốc gia Hà Nội lên cho 4 ngành.
7. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được nâng lên trong các bảng xếp hạng quốc tế
Theo bảng xếp hạng năm 2012 của tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds) – Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu Việt Nam khi được xếp ở nhóm 250 các trường đại học châu Á. Hai lĩnh vực nghiên cứu lọt vào top 100 Châu Á (lĩnh vực Khoa học Tự nhiên - xếp vị trí 61 và lĩnh vực Khoa học Sự sống và Y sinh - xếp vị trí 84). Các lĩnh vực công nghệ, khoa học xã hội và quản lý tiếp tục duy trìở nhóm 200.
8. Xây dựng báo cáo và trình phương án sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992
Là một trong 4 cơ quan được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Uỷ ban) đặt hàng xây dựng báo cáo và trình phương án sửa đổi Hiến pháp 1992, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát huy được trí tuệ liên ngành, liên lĩnh vực và tập hợp đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN để thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội được Uỷ ban đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt các đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 có giá trị khoa học và mang tính thực tiễn cao.
9. Triển khai hiệu quả mô hình hợp tác tích hợp Nhà trường - Cơ quan quản lý nhà nước - Doanh nghiệp - Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu - Cá nhân các nhà khoa học và lãnh đạo xuất sắc, tăng nguồn thu hoạt động khoa học công nghệ
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các Bộ, ngành, địa phương (Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Bộ Y tế; Thành phố Hà Nội, các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang và các tỉnh Tây Bắc khác; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Bệnh Viện Bạch Mai...) với 10 dự án hợp tác đã được ký hợp đồng triển khai.
Tăng cường phối hợp, hợp tác toàn diện với các trụ cột giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ trong nước (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và các trường đại học danh tiếng trên thế giới như: Havard, Oxford, Maryland, Chicago; Tiếp tục phát triển hợp tác với ba trường đại học xuất sắc Đông Á – Đại học Tokyo, Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Seoul trong mạng lưới BESETOHA (ảnh trên) và các nhà khoa học quốc tế được giải thưởng Nobel, các nhà hoạt động xã hội, doanh nhân quốc tế xuất sắc... Các dự án hợp tác với Đan Mạch, Na Uy  và Nhật Bản có kinh phí lớn.
10. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và doanh nhân cho các trường học và các địa phương , nâng cao uy tín và vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục quốc dân
Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho khoảng 14.000 giáo viên và bồi dưỡng 2667 giáo viên tại tại các tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hoá, Hoà Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội.
Trường Đại học Giáo dục đạt thành tích xuất sắc trong phục vụ cộng đồng, được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao làm chủ trì chuyên môn tổ chức các đợt tập huấn về các nội dung: Giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống; Tư vấn tâm lý học đường; Sử dụng bộ công cụ trắc nghiệm đánh giá năng lực trí tuệ học sinh trung học phổ thông cho trên 4.000 cán bộ, giáo viên cốt cán các Trường trung học phổ thông, lãnh đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên của 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế và Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên môi trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 395 cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tỉnh Tây Bắc.
Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt - Nhật lần thứ 2 do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kyoto tổ chức thành công, với sự hỗ trợ của Bộ giáo Giáo dục và Đào tạo hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nhật Bản.

 VNU - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |