Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đầu mối về phát triển và quản lí dự án của ĐHQGHN
Đó là một trong những nội dung được đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN kết luận tại buổi làm việc với Ban Quản lí và Phát triển Dự án, ĐHQGHN, chiều 23/4/2013

 

Cùng dự buổi làm việc có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng của ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc Ban Quản lí và Phát triển Dự án đã trình bày những kết quả hoạt động của Ban thời gian qua, đồng thời thông tin khái quát kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban đã triển khai các dự án thực hiện trong thời gian qua. Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc thành lập Ban Quản lí và Phát triển Dự án là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn của ĐHQGHN. Ban Quản lí và Phát triển Dự án cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động hơn nữa trong thời gian tới.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Ban Quản lí và Phát triển Dự án là một đơn vị sự nghiệp có thu, có tính tự chủ - tự chịu trách nhiệm cao thuộc ĐHQGHN, là đơn vị đầu mối của ĐHQGHN về phát triển và quản lí dự án. Ban có chức năng xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án trọng điểm, liên ngành, liên lĩnh vực của ĐHQGHN; tìm kiếm, phát triển và tổ chức thực hiện các dự án phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất. Ban Quản lí và Phát triển Dự án đồng thời là cơ quan tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQGHN trong việc phát triển và quản lí các dự án. Với những khó khăn của thời kì đầu thành lập, Ban đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà ĐHQGHN giao.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ lưu ý Ban Quản lí và Phát triển Dự án cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban chức năng và các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN. Việc xây dựng dự án phải căn cứ từ nhu cầu thực tiễn của các đơn vị để đóng góp cho sự phát triển ĐHQGHN. Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đề nghị Ban sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ khung tinh nhuệ và hoạt động hiệu quả.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Ban Quản lí và Phát triển Dự án rà soát các danh mục các dự án đã và đang triển khai để có bức tranh tổng thể về hoạt động dự án của ĐHQGHN, từ đó xác định hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển dự án thời gian tới. Các ban chức năng có liên quan tạo điều kiện về pháp lí, cơ sở vật chất để Ban Quản lí và Phát triển Dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHQGHN giao.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |