Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trường Đại học Giáo dục (VNU-UED)
Ngày 24/4/2013 đã diễn ra Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Trường ĐH Giáo dục.

Tham dự và chỉ đạo có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS. Vũ Đình Chuẩn – Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học và TS. Đặng Tự Ân – Trưởng Dự án VNEN, Bộ GD&ĐT; GS. Philip Hallinger – Viện Giáo dục Hong Kong; GS. Kusakabe Tatsuya – Trường ĐH Hiroshima; lãnh đạo và cán bộ giảng viên Trường ĐH Giáo dục.
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Lê Kim Long – Hiệu Trưởng Trường ĐH Giáo dục cho biết, trải qua 14 năm hoạt động và trưởng thành với sứ mệnh trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu, Trường ĐH Giáo dục đã và đang trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia về khoa học giáo dục với nhiều công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
Trong những năm qua, định hướng trọng tâm về khoa học công nghệ đã và đang thực hiện của Trường là kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học; lựa chọn và đầu tư có trọng tâm vào các hoạt động khoa học công nghệ mũi nhọn nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm khoa học. Đặc biệt, Trường tập trung nghiên cứu về mô hình đào tạo giáo viên và cán bộ lãnh đạo – quản lý giáo dục theo hướng tiên tiến, hiện đại đạt chuẩn khu vực, có bộ phận đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục Việt Nam. Trong giai đoạn 2007-2012, Trường đã tổ chức được 17 hội thảo khoa học quốc tế, đã và đang triển khai 61 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp.
Thay mặt ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức khẳng định, ĐHQGHN sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng nghiên cứu, trong đó khoa học công nghệ đóng vai trò chủ đạo. Giáo sư nhấn mạnh, khoa học công nghệ sẽ làm nền tảng cho việc phát triển các nguồn lực, trong đó có nâng cao chất lượng nguồn lực cán bộ; khoa học công nghệ phải làm nòng cốt để nâng cao chất lượng và hiệu quả của mọi hoạt động của ĐHQGHN.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức chỉ đạo, sản phẩm khoa học công nghệ của ĐHQGHN rất đa dạng và đặc thù, nhưng đều hướng tới các sản phẩm hoàn chỉnh, có người sử dụng. Có thể chia thành 4 nhóm sản phẩm tương thích với 4 nhóm lĩnh vực bao gồm khoa học tự nhiên và y dược; khoa học xã hội và kinh tế mũi nhọn; công nghệ và kỹ thuật; và các khoa học liên lĩnh vực. Trường ĐH Giáo dục cần xác định định hướng phát triển và các sản phẩm đặc thù của lĩnh vực để đầu tư có hiệu quả. Ngoài ra, Phó Giám đốc ĐHQGHN nhắc nhở, các sản phẩm khoa học công nghệ của một đại học hàng đầu đất nước như ĐHQGHN nói chung và Trường ĐH Giáo dục nói riêng phải tích hợp từ nghiên cứu cơ bản đỉnh cao đến phát triển công nghệ, có tính hiệu quả cao trong thực tiễn. GS.TS Nguyễn Hữu Đức yêu cầu nhà trường có giải pháp triển khai tốt phương châm “giảng viên là nhà khoa học”, tập trung đầu tư nhiều thời gian và trí tuệ hơn nữa cho khoa học và công nghệ để cùng chung sức đưa ĐHQGHN trở thành ĐH nghiên cứu.
Hội thảo cũng nghe và thảo luận một số tham luận, báo cáo như Một số định hướng phát triển khoa học công nghệ (GS. Nguyễn Hữu Châu);Nghiên cứu và công bố quốc tế hiệu quả: thách thức cho các trường đại học và học giả Việt Nam (GS. Philip Hallinger); Thời của giáo dục tại các nước Đông Nam Á (GS. Kusakabe Tatsuya); Xây dựng văn hóa nghiên cứu trong các trường đại học Việt Nam (TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích)…

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |