Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng hiệu lực Văn phòng VKCO
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN - tại buổi làm việc với Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto (VKCO) tại Việt Nam, sáng 25/4/2013.

Tham gia buổi làm việc có các Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn, đại diện lãnh đạo Văn phòng và  đại diện lãnh đạo một số ban chức năng của ĐHQGHN, hai Đồng giám đốc của VKCO...
Văn phòng VKCO được xây dựng trên cơ sở Đề án G30 (Đề án Global 30 – Đề án tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với mục đích nâng con số sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản lên con số 30 vạn người vào năm 2020) của Chính phủ Nhật Bản, với tư cách là cơ quan đại diện chính thức của Đề án G30 tại Việt Nam, giống như 7 Văn phòng khác trên thế giới, đồng thời là văn phòng đầu mối hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Kyoto. Bên cạnh việc làm đầu mối cho các hoạt động liện quan trực tiếp đến Đề án G30, Văn phòng có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên; xúc tiến các chương trình hợp tác và giao lưu học thuật; giúp các trường đơn vị  thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các dự án, đề án liên quan đến Nhật Bản.
Trong buổi làm việc, Đồng Giám đốc Văn phòng VKCO Ngô Minh Thủy đã báo cáo kết quả hoạt động của VKCO trong thời gian qua, trình bày định hướng phát triển của VKCO trong thời gian tới cũng như một số kiến nghị, đề xuất với ĐHQGHN.
Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng VKCO đạt được trong thời gian qua. Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, VKCO đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra khi thành lập Văn phòng, đáp ứng được các yêu cầu như trao đổi sinh viên, tuyên truyền và kết nối các trường đại học Nhật Bản với ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục Việt Nam, tạo dựng được một network sâu rộng về hợp tác trong nước và quốc tế giữa các đơn vị đào tạo, quản lý và doanh nghiệp,đóng góp một phần không nhỏ vào việc mang lại cơ hội học tập tại Nhật Bản cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là mối quan hệ có tầm chiên lược và quan trọng. ĐHQGHN là nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, do đó, ĐHQGHN cần tiên phòng trong việc xúc tiến các mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản. Giám đốc yêu cầu, vai trò và thế mạnh của ĐHQGHN phải được khai thác thông qua Văn phòng VKCO để từ đó đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, tạo cơ hội và tận dụng tốt hơn nữa các lợi ích từ hợp tác Việt – Nhật mang lại và đề nghị các đươn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác với Nhật Bản, dựa trên kế hoạch đó VKCO sẽ tiến hành việc chắp nối, tư vấn để các dự án thành công.
Cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh vào bốn nội dung: (1) Thực hiện trao đổi, giao lưu sinh viên và giảng viên; (2) Hợp tác trong đào tạo, đặc biệt là thông qua các chương trình nòng cốt như Đề án 911, Nhiệm vụ chiến lược trong đó chú trọng đến việc trao đổi tín chỉ giữa hai phía (3) Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và (4) Thực thi các dự án trong giáo dục, đào tạo, đặc biệt là  dự án ODA của Nhật Bản.
Ngoài ra, Giám đốc ĐHQGHN cũng giao nhiệm vụ cho VKCO làm đầu mối trong việc thành lập Nhóm tư vấn Hợp tác Việt – Nhật cho Giám đốc ĐHQGHN bao gồm các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này.

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |