Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: “Trên đường gập ghềnh tới tương lai”.
Sáng 27/05/2013, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: “Trên đường gập ghềnh tới tương lai”.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Vit Nam là chui báo cáo được xut bn hàng năm, nhm tng kết các vn đ kinh tế ln mt năm qua, đng thi tho lun v vin cnh kinh tế năm ti và khuyến ngh chính sách trong bi cnh hin thi. Đây là sn phm chính trong chương trình nghiên cu chiến lược ca ĐHQGHN v “Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô trong điu kin hi nhp kinh tế ca Vit Nam” do Trung tâm VEPR thc hin t năm 2009.
Báo cáo năm nay, vi ta đ “Trên đường gp ghnh ti tương lai”, bao gm 7 Chương và 2 Ph lc, cung cp mt cái nhìn và đánh giá toàn cnh v kinh tế thế gii, cũng như kinh tế Vit Nam trong năm 2012, các khuynh hướng chính trên các khía cnh ln như tăng trưởng và lm phát, cu trúc kinh tế, chu kỳ kinh tế và đánh giá din biến chính sách kinh tế vĩ mô thi gian qua, làm cơ s đ d báo trin vng kinh tế trong năm 2013.
Phát biu ti bui l, Giám đc ĐHQGHN Phùng Xuân Nh đã đánh giá cao và ghi nhn nhng c gng, thành qu ca nhóm nghiên cu, cũng như tp th Trung tâm VEPR, trường ĐH Kinh tế trong vic xut bn thành công chui Báo cáo Thường niên Kinh tế Vit Nam trong thi gian qua.
Giám đc ĐHQGHN nhn đnh, chui báo cáo đã được đón nhn bi đông đo bn đc, được các nhà nghiên cu hoch đnh chính sách quan tâm và s tha nhn ca đng nghip thông qua Gii thưởng Bo Sơn, đã đánh du mt chng đường phát trin thành công ca sn phm nghiên cu này.
Giám đc Phùng Xuân Nh cũng chia s, nhm thc hin mc tiêu khng đnh v trí hàng đu trong nn giáo dc Vit Nam, đng thi tr thành mt đi hc có uy tín trong khu vc và trên thế gii, ĐHQGHN đã la chn gii pháp dài hn là xây dng các chương trình nghiên cu chiến lược có tính cht dn dt, cht lượng đnh cao vi kh năng ng dng cao, phc v trc tiếp s nghip phát trin ca Vit Nam. Hin ti đã hình thành được khong 10 chương trình nghiên cu chiến lược trong nhiu lĩnh vc khác nhau, và chui Báo cáo Thường niên Kinh tế Vit Nam là kết qu ca mt trong nhng chương trình đó.

 

 

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   |