Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị Công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2012
Trong 2 ngày 31/5 - 1/6/2013, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Công tác Kế hoạch - Tài chính (KH-TC) năm 2012.

Tới dự Hội nghị có Ban Giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác kế hoạch - tài chính của các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐQHGHN. Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo Tổng kết Công tác KH-TC năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; Báo cáo công khai tài chính năm 2012, Dự thảo Nguyên tắc quy định về đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học; Dự thảo nguyên tắc Quy định về quản lý, sử dụng và phát triển thống nhất nguồn thu; Dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở vật chất trong toàn ĐHQGHN.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, năm học 2011 - 2012, đã hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch 5 năm (2011-2015); hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu hướng dẫn về công tác kế hoạch. ĐHQGHN đã tạo nguồn lực tài chính đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và các nhiệm vụ phát triển ĐHQGHN, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 96%; chi thường xuyên đạt 88% chi KHCN đạt 63%; thu học phí theo chất lượng đào tạo đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Nghị định 49, chuẩn hóa công tác ghi thu, ghi chi học phí; đã cập nhật dữ liệu cơ sở vật chất (CSVC) vào trang thông tin đăng ký tài sản của Bộ Tài chính. Xây dựng quy trình quản lý tài sản thông qua đánh giá mã số tài sản; Quy trình quản lý, sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành,...
Bên cạnh những kết quả đạt được Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại và nguyên nhân của công tác KH-TC, để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở này xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012-2013: Hệ thống kế hoạch được xây dựng đồng bộ, khả thi và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả; xây dựng và ban hành các chế tài cụ thể kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch; nâng cao năng lực cán bộ của đơn vị về công tác kế hoạch; tăng nguồn thu sự nghiệp đạt tỉ lệ 65%; thu nhập của cán bộ, viên chức tăng bình quân 10%; hoàn thiện quy định về quản lý thống nhất nguồn thu; hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án "Áp dụng thí điểm cơ chế tài chính nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH các ngành KHCB" và Đề án "Tự chủ học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao"; phát triển và sử dụng hiệu quả các quỹ; mở rộng, nâng cấp, bổ sung thêm 10.000m2 diện tích sàn xây dựng; quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác sử dụng CSVC thống nhất trong ĐHQGHN,...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, trong năm học này, công tác KHTC đạt được nhiều kết quả lớn, trong đó có nhiều mặt xuất sắc, có những bước tiến mới, khởi đầu cho sự phát triển mới về chất lượng đáng khích lệ.
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch tài chính năm 2013, Giám đốc nhấn mạnh, công tác kế hoạch rất quan trọng và gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhà quản lí phải lãnh đạo, chỉ đạo bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lí theo các mục tiêu và các nguồn lực. Tình hình thực hiện kế hoạch phản ánh năng lực chỉ đạo, lãnh đạo và hoạt động của đơn vị. Vì vậy, ĐHQGHN cần phải ưu tiên và tăng cường hơn nữa công tác kế hoạch. Căn cứ vào định hướng phát triển ĐHQGHN theo mô hình đại học nghiên cứu, các đơn vị cần xây dựng các lộ trình, trọng tâm, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn phát triển; rà soát các hoạt động xác định những nhiệm vụ chính, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học tới bằng các khung chỉ tiêu. Mục tiêu trong thời gian tới, Giám đốc chỉ đạo cần nâng cao chất lượng và tính khả thi của kế hoạch để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu định hướng xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu và phải đảm bảo tiến độ. Để đat được mục tiêu đó, Giám đốc đề nghị, thứ nhất, tăng cường củng cố, đẩy mạnh công tác kế hoạch từ cơ quan ĐHQGHN đến các đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị cần nhận thức đầy đủ, quan tâm sâu sắc hơn nữa công tác kế hoạch. Công tác kế hoạch phải đi trước một bước, đặc biệt nêu cao trách nhiệm đóng góp của các nhà khoa học trong công tác kế hoạch; thứ hai, nâng cao năng lực, tinh chuyên nghiệp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí, đội ngũ chuyên viên. 
Về vấn đề tài chính, Giám đốc cho rằng, cần phải quản lí tài chính thật tốt, căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật, vào quyền của ĐHQGHN, ban hành quy định chung cho ĐHQGHN và hướng dẫn các đơn vị thống nhất, quy định rõ ràng, đúng pháp luật về quản lí, sử dụng các nguồn thu. Đối với nguồn thu ngoài ngân sách, theo Giám đốc đây là tiềm năng rất lớn của ĐHQGHN và đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch và dự toán ngân sách, chủ động phát triển nguồn thu… Để công tác tài chính có những đột phá mới, Giám đốc cũng cho rằng, phải huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp, sử dụng các nguồn lực tài chính đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ĐHQGHN nhằm thực hiện tốt KHNV để xây dựng thành công ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 
Bên cạnh đó, Giám đốc cũng đề nghị về công tác cơ sở vật chất, Ban Xây dựng phối hợp với các đơn vị rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất theo hướng tập trung thống nhất, giảm tình trạng một số đơn vị nằm rải rác nhiều nơi và đề xuất Dự án cải tạo cơ sở ở nội thành. Bên cạnh đó, bàn giao và tiếp nhận nhanh chóng các công trình đã hoàn thành của dự án Hòa Lạc đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Khi nói về công tác tổ chức nhân sự, Giám đốc nhấn mạnh, cần thống nhất tên gọi bộ phận tổ chức kế hoạch tài chính của các đơn vị trong toàn ĐHQGHN. Cùng với đó, rà soát, định biên và tiêu chuẩn cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án định biên cần phải chú ý đến sự hài hòa, hợp lí so với các mảng công tác khác và phù hợp với quy hoạch chung, xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác KH-TC.
Một trong những điểm đổi mới của năm 2014, Giám đốc yêu cầu cần xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lí công tác KHTC, cơ sở vật chất thống nhất toàn ĐHQGHN dựa trên các quy định, quy chế và thực tế thống kê của các đơn vị.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   |