Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
27 Cử nhân Ngoại ngữ nhận thêm Bằng cử nhân Luật học
Sáng 2/7/2013, Khoa Luật – ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng Cử nhân Luật học cho 27 cử nhân Ngoại ngữ, được đào tạo theo chương trình bằng kép, do 2 đơn vị thuộc ĐHQGHN là Khoa Luật và Trường ĐHNN, đồng tổ chức đào tạo.

Đây là những sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Ngoại ngữ được nhận bằng cử nhân thứ 2 theo chương trình đào tạo bằng kép Ngoại ngữ - Luật học, liên thông giữa Trường ĐHNN và Khoa Luật, ĐHQGHN. Trong số này có 2 cử nhân tốt nghiệp ngành Luật học loại giỏi và 25 cử nhân tốt nghiệp loại khá.

PGS.TS Trịnh Quốc Toản – Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Luật  và TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Chủ nhiệm Khoa đã chúc mừng và trao Bằng cử nhân Luật học cho 27 cử nhân ngoại ngữ. Lãnh đạo Khoa Luật chia sẻ, chương trình đào tạo bằng kép ngành Luật học cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ được tổ chức phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu đào tạo của ĐHQGHN; khai thác và phát huy thế mạnh của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN; đáp ứng nhu cầu của người học và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, bằng kép là sản phẩm đào tạo đặc thù của ĐHQGHN, phát huy được thế mạnh của một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Tiếp nối sự thành công bước đầu của mô hình đào tạo liên thông liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ là mô hình đào tạo liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Khoa Luật, với sản phẩm cụ thể là 27 sinh viên đã hoàn thành 2 chương trình đào tạo đại học và được nhận 2 Bằng cử nhân trong thời gian hơn 5 năm.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   |