Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU - Tập huấn công tác tổ chức nhân sự
Ngày 12/7/2013, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật viên chức và phương pháp xác định vị trí việc làm trong ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc chia sẻ, ĐHQGHN sẽ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trên cơ sở giảm bớt đầu mối trực thuộc, tránh sự trùng lặp chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị hiện nay. Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng, khi Luật Giáo dục đại học có hiệu lực và xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua, Đảng uỷ ĐHQGHN đồng thuận và nhất trí cao với phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình mới. Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu, mỗi đảng viên, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị đồng thời là tuyên truyền viên, lan toả chủ trương đúng đắn của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN là một việc khó, phức tạp nhưng cần thiết và phải làm thành công. Vì sự phát triển mạnh mẽ và bứt phá của các đơn vị và ĐHQGHN trong thời gian tới, Đảng uỷ cùng tập thể lãnh đạo ĐHQGHN đồng thuận và quyết tâm thực hiện thành công công tác này.

Về việc xác định vị trí việc làm, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ cho rằng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sẽ có cơ cấu tổ chức và các vị trí việc làm tương ứng. Vị trí việc làm càng rõ ràng thì cơ cấu cán bộ, công tác qui hoạch cán bộ càng mạch lạc và phương án thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ càng cụ thể, gắn với mục tiêu phát triển chung của đơn vị và ĐHQGHN. Công tác định biên phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định vị trí việc làm.

Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, trong hàng loạt vị trí việc làm của ĐHQGHN thì vị trí công việc của giảng viên và đội ngũ các nhà khoa học là quan trọng nhất. Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cho rằng, vị thế và danh tiếng của ĐHQGHN phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ giảng viên – nhà khoa học.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ lưu ý các đơn vị phải coi công tác tổ chức cán bộ là nguồn lực để phát triển. Đồng chí đồng thời bày tỏ mong muốn, đội ngũ những người làm công tác tổ chức cán bộ ở ĐHQGHN là một khối đoàn kết, thống nhất, cùng chia sẻ những sáng kiến và kinh nghiệm, giúp các đơn vị và ĐHQGHN cùng phát triển.

Trong khuôn khổ của hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe, trao đổi và thảo luận về Hướng dẫn thi hành Luật Viên chức, Nghị định 41 và Thông tư 14 về xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Phương pháp xác định vị trí việc làm trong ĐHQGHN và các vấn đề khác về công tác tổ chức cán bộ.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |