Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban Quản lý và Phát triển Dự án: Tổng kết năm học 2012 - 2013
Ngày 19/7/2013, Ban Quản lý và Phát triển Dự án (BQL&PTDA), ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2012 – 2013.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Ban, chủ trì hội nghị đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 và kế hoach nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải cho biết, trong năm học 2012 - 2013, BQL&PTDA luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và cụ thể từ Ban Giám đốc. Sự phối kết hợp giữa BQL&PTDA với Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN, các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN luôn hiệu quả, đạt được các kết quả tốt.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, các công tác như chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đoàn thể, thanh tra đều được thực hiện theo đúng chủ trương, bám sát các lĩnh vực chuyên môn.
BQL&PTDA tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đầu tư 04 dự án Đầu tư xây dựng cơ bản, 04 dự án Tăng cường năng lực, dự án JICA-VNU-Biomas. BQL&PTDA cũng là đầu mối xây dựng được 07 dự án mới nhằm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu cho các đơn vị trong ĐHQGHN. Bên cạnh đó,  BQL&PTDA còn tham gia vào quá trình xây dựng dự án hợp tác Việt – Nhật.
Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải còn cho biết, BQL&PTDA đã thực hiện khá tốt vai trò tư vấn, giám sát quá trình thực hiện đầu tư của các dự án triển khai tại ĐHQGHN cũng như kịp thời nắm bắt thông tin, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan với các đơn vị chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban vẫn còn những tồn tại và khó khăn nhất định như nguồn nhân lực còn mỏng; cơ sở vật chất phòng làm việc còn hạn chế; các dự án của ĐHQGHN có tính đặc thù cao và là các dự án đầu tư cho nhiều đơn vị thụ hưởng, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chưa tốt; chưa có hỗ trợ nguồn lực tài chính ban đầu cho việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ phát triển các dự án trong ĐHQGHN.
Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải đã trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm học tới. Trong năm học 2013 – 2014, Ban sẽ tiếp tục quản lý các dự án được ĐHQGHN giao làm chủ đầu tư; tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế; phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan, tìm kiếm nguồn lực để khởi động 1-2 dự án thành phần; xây dựng 3-4 dự án đầu tư chiều sâu theo hướng đáp ứng hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh, các nghiên cứu triển khai ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội…
Cũng tại hội nghị, Giám đốc BQL&PTDA đã biểu dương và khen thưởng các các nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013.

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |