Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục: Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013
Sáng 13/7/2013, tại Hạ Long - Quảng Ninh, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thái Quang Toản – Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN. 
Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Quý Thanh – Viện trưởng báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm học 2012-2013 và phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014. Trong năm học 2012-2013, ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức Viện đã nỗ lực thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Viện đã tiếp tục tư vấn và tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản đảm bảo chất lượng (ĐBCL), quản lý chất lượng phù hợp với thực tế của Việt Nam và từng bước đáp ứng theo chuẩn khu vực, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể công tác ĐBCL của ĐHQGHN; điều phối thành công các hoạt động kiểm định chất lượng (KĐCL) theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN và của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN): Năm học 2012 – 2013, đã triển khai KĐCL 03 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN; KĐCL 03 đơn vị đào tạo trong đó 01 đơn vị được KĐCL theo Hợp phần 2 bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN (tích hợp các tiêu chí của AUN); điều phối các hoạt động đánh giá và xếp hạng đại học; ngoài ra Viện cũng hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ về khoa học công nghệ và đào tạo.
Các đại biểu đã phát biểu, thảo luận và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm học 2012-2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm học mới. Các ý kiến tập trung vào những nội dung chính như: Đẩy mạnh các hoạt động điều phối kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN, của AUN, của các tổ chức KĐCL trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN; Tích cực chuẩn bị các điều kiện vận hành Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục khi được Bộ Giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập;Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực nghiên cứu và hiệu quả nghiên cứu cho cán bộ Viện; củng cố cơ sở vật chất; làm tốt công tác định biên, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch; …
Phát biểu tại hội nghị, PGĐ Nguyễn Kim Sơn đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu của đơn vị trong năm học vừa qua. Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc ghi nhận các kết quả đạt được của Viện và khẳng định: Viện ĐBCLGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Đồng chí nhấn mạnh: “Viện ĐBCLGD đã và đang hình thành được một đội ngũ cán bộ có chất lượng, tâm huyết với sự phát triển của Viện. Viện ĐBCLGD cần chọn ra những điểm nhấn để tập trung thực hiện trong năm học tới”. PGĐ Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo: Viện cần tích cực hoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực thế mạnh của mình như đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, đo lường và đánh giá trong giáo dục, v.v. Tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Viện trong các lĩnh vực này trong ĐHQGHN và trong cả nước, góp phần nâng cao vị thế của ĐHQGHN về ĐBCLGD trong khu vực và trên thế giới.
Về nghiên cứu khoa học, thời gian tới Viện ĐBCLGD cần đầu tư nhiều hơn để nâng cao năng lực cán bộ nhằm tăng chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, tăng số lượng công bố khoa học trong và ngoài nước. Về công tác đào tạo, PGĐ Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo, trong giai đoạn trước mắt, Viện cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo được giao, giữ vững vai trò tiên phong của ĐHQGHN trong cả nước về đào tạo chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn tin tưởng rằng trước những cơ hội và thách thức mới, năm học 2013-2014, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những thành tựu mới.
 

 PV - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   |