Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục cho cán bộ của ĐHQGHN
Theo đề nghị của Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ với Tổng giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) Nantana Gajaseni, Ban Thư ký AUN đã phối hợp với ĐHQGHN tổ chức khóa đào tạo dành riêng cho 31 cán bộ của ĐHQGHN.

Khóa học được tổ chức nhằm tăng cường năng lực ĐBCLGD cho cán bộ của ĐHQGHN và phát triển đội ngũ chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của AUN. PGS.TS. Tan Kay Chuan (ĐH Quốc gia Singapore) và GS.TS. Wan Ah Mad Kamil Mahmood (ĐH Sains Malaysia) đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho khóa đào tạo, cùng sự hỗ trợ của cán bộ chương trình của Ban Thư ký AUN và Viện ĐBCLGD - ĐHQGHN.
Trong 3 ngày học lý thuyết (12 - 14/12/2013), các cán bộ đã được cung cấp những vấn đề tổng quan về chất lượng và ĐBCL trong giáo dục đại học và mô hình ĐBCL của AUN, phương pháp tự đánh giá chất lượng giáo dục, hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN cùng với những kỹ năng nghiên cứu, phân tích báo cáo tự đánh giá, khai thác thông tin qua phỏng vấn, kỹ năng quan sát và đánh giá thực tế chương trình giáo dục và kỹ năng viết báo cáo đánh giá ngoài. Ba ngày tiếp theo (16 – 18/12/2013) tại Hà Nội, các cán bộ này được thực hành quan sát các hoạt động đánh giá ngoài thực tế hai chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ học tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) và chương trình đào Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐHNN (ĐHQGHN).
Những cán bộ hoàn thành khóa đào tạo đã được AUN cấp chứng chỉ về đánh giá chất lượng chương trình giáo dục của AUN tại lễ bế mạc vào ngày 18/12/2013. Với những kiến thức, kỹ năng nhận được từ khóa đào tạo cộng với những kinh nghiệm có được từ thực tiễn công tác, các cán bộ này có thể tham gia các đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực ASEAN trong khuôn khổ AUN.  

 

 Bình Minh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   |