Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hướng đến sự thay đổi phương thức trong công tác thanh tra, kiểm tra của ĐHQGHN
Chiều 25/6/2015, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã chủ trì buổi làm việc sơ kết công tác kiểm tra về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Trước đó, từ ngày 19/1/2015 đến ngày 10/4/2015, Đoàn kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) do Trưởng ban Thanh tra Pháp chế làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại 20 đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra và những kết quả đã đạt được. Theo đó, công tác kiểm tra được tiến hành theo đúng kế hoạch, mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra và báo cáo kịp thời Giám đốc ĐHQGHN kết quả kiểm tra.

Kết quả kiểm tra đã phản ánh được những ưu điểm, thành tích đạt được về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời Đoàn kiểm tra đã chỉ ra được những tồn tại/hạn chế cần khắc phục trong quá trình hoạt động của đơn vị. Kết quả này sẽ là căn cứ quan trọng để theo dõi, giám sát và giúp thủ trưởng đơn vị đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, bộ phận chức năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Lê Quân cho rằng, kết quả kiểm tra đã phản ánh trung thực tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

Phó Giám đốc cũng cho rằng, hoạt động kiểm tra này là sự thay đổi tích cực về phương thức trong công tác thanh tra, kiểm tra của ĐHQGHN; giúp kết nối được những cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế trong toàn ĐHQGHN.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã rà soát, nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu của các đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện chỉ đạo của ĐHQGHN; giúp cho lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐHQGHN và của đơn vị.

Phó Giám đốc Lê Quân yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN tiếp tục giám sát, chỉ đạo các đơn vị tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra trong báo cáo kết quả kiểm tra đã trình Giám đốc ĐHQGHN.

 Toản Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   |