Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – CRES: Trao bằng cho 6 tân Tiến sĩ và 30 tân Thạc sĩ
Ngày 27/11/2015, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Môi trường trong Phát triển bền vững.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đây là một chương trình đào tạo mới, lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam, nhằm lồng ghép những nguyên lí phát triển bền vững trong mọi hoạt động của xã hội với mục đích hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, công bằng xã hội và an ninh quốc phòng. Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã và đang đào tạo 10 khóa Thạc sĩ với 206 học viên cao học, và 9 khóa Tiến sĩ với 39 nghiên cứu sinh. Chương trình đào tạo sau đại học này có ý nghĩa thực tiễn nâng cao năng lực cho bộ máy quản lí và nghiên cứu liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp phần thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội, của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã chúc mừng các tân Thạc sĩ và tân Tiến sĩ của Trung Tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay ĐHQGHN đang thực hiện việc thay đổi phương pháp và chất lượng đào tạo theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực, tầm nhìn cho người học bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn. Phó Giám đốc ĐHQGHN mong muốn, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường tích hợp chặt chẽ hơn nữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến các sản phẩm hoàn chỉnh, ứng dụng vào thực tiễn xã hội; cũng như quan tâm đến việc đẩy mạnh liên thông, liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN.

 Quỳnh Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   |