Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016
Ngày 01/12/2015, tại Nhà khách ĐHQGHN (Hoà Lạc), ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ (TCCB) năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN; thủ trưởng, lãnh đạo phòng/phụ trách bộ phận TCCB và các chuyên viên TCCB của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHGHN.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc Lê Quân và Trưởng ban TCCB Nguyễn Hiệu đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng ban TCCB Nguyễn Hiệu đã trình bày báo cáo tổng kết công tác TCCB năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của ĐHQGHN. Theo đó, năm 2015, về cơ bản, mô hình tổ chức và hoạt động cũng như cơ chế quản lý, điều hành của ĐHQGHN dần được hoàn thiện theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu. Số lượng và chất lượng đội ngũ CCVC, người lao động, đặc biệt là các nhà khoa học có trình độ cao, nhà khoa học trẻ từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của ĐHQGHN và của các đơn vị trong thời gian tới. Công tác tổ chức bộ máy đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao bổ sung. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN. Các đề án thành lập Viện Trần Nhân Tông, viện Tài nguyên và Môi trường, Trường THPT Thực hành trực thuộc Trường ĐH Giáo dục, Trường THPT chuyên Xã hội nhân văn, hoàn thành dự thảo Đề án thành lập Trường ĐH Luật được triển khai có hiệu quả…

Về công tác cán bộ, một số kết quả đạt được là sự tiếp nối của năm 2014 và tiếp tục phát huy trong năm 2015. Công tác quy hoạch và kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện hiệu quả, tạo sự chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là nhân sự của đại hội Đảng các cấp. Công tác thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân lực được triển khai thực hiện tốt với việc ra mắt trang thông tin thu hút, tuyển dụng nhà khoa học, quản lý trình độ cao theo hướng tinh giản các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa các nhà khoa học, quản lý có nhu cầu làm việc/hợp tác với ĐHQGHN. Trong năm 2015 (tính đến tháng 11/2015), ĐHQGHN đã tuyển dụng được 107 viên chức, trong đó có xét tuyển đặc cách 01 PGS, 43 TS ở chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã bày tỏ sự tán thành và đánh giá cao về nội dung của Báo cáo do Trưởng ban TCCB Nguyễn Hiệu trình bày, đồng thời thảo luận sôi nổi về các nội dung cần tiếp tục triển khai trong công tác TCCB thời gian tới để xây dựng và phát triển ĐHQGHN ngày càng lớn mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã khẳng định 5 thành công của công tác TCCB trong năm 2015 là: Công tác quy hoạch và chuẩn bị cán bộ nguồn có sự thay đổi về chất; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuẩn chức danh có sự đổi mới đồng bộ; công tác thu hút và tuyển dụng đạt hoặc vượt chỉ tiêu về số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn cao khi tuyển dụng; văn bản quản lý điều hành được hoàn thiện đồng bộ gắn liền với phân cấp, tăng tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị; có sự thay đổi lớn trong nhận thức và hành động về tái cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển đại học định hướng nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Lê Quân cũng chỉ ra hai hạn chế lớn của công tác TCCB thời gian là: Sự lúng túng của nhiều đơn vị trong triển khai tái cấu trúc và Thiếu nhiều ý tưởng từ đơn vị trong đổi mới cơ chế hoạt động/đãi ngộ và sử dụng nhà khoa học trình độ cao. Phó Giám đốc đề nghị trong năm 2016 công tác TCCB cần tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế; ưu tiên tăng cường năng lực các đơn vị nghiên cứu, đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị phục vụ, dịch vụ. Bên cạnh việc ban hành khung tự chủ cao cho các đơn vị, cần triển khai đồng bộ công tác đánh giá các thủ trưởng đơn vị, đánh giá cán bộ nhân viên theo bộ chỉ tiêu KPI. Các đơn vị cần chủ động đổi mới cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ nhân sự làm công tác TCCB đã đóng góp vào sự phát triển của ĐHQGHN. Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, công tác TCCB năm 2015 có bước tiến rõ rệt so với các năm trước, là tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ lớn năm 2016 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ yêu cầu, trong thời gian tới, công tác TCCB của ĐHQGHN cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN và của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc theo định hướng đại học nghiên cứu, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tạo cơ chế/động lực để các đơn vị phát triển;

Thứ hai, rà soát, xây dựng khung tự chủ và lộ trình giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong ĐHQGHN theo hướng phân cấp mạnh gắn liền với trách nhiệm và hiệu quả công việc, bám sát nguyên tắc thống nhất trong đa dạng;

Thứ ba, áp dụng quản trị đầu ra để đánh giá cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục các hạn chế của đội ngũ cán bộ;

Thứ tư, trên cơ sở khung tiêu chí chung do ĐHQGHN ban hành, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc tự chủ trong việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với các nhà khoa học trình độ cao.

Thứ năm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác TCCB trong toàn ĐHQGHN. Cán bộ làm công tác TCCB phải giữ vững bản lĩnh chính trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và tiên phong thực hiện văn hoá phục vụ trong việc thực thi công vụ.

Giám đốc ĐHQGHN tin tưởng rằng, trong năm 2016, công tác TCCB của ĐHQGHN sẽ phát triển theo hướng tăng cường năng lực, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị và phục vụ tốt hơn cho các cán bộ, nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ của ĐHQGHN.

Đến nay, ngoài Văn phòng và các Ban chức năng, cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN gồm 31 đơn vị thành viên và trực thuộc. Cơ cấu hoạt động, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ và dịch vụ của ĐHQGHN chuyển dịch đáng kể, đạt xấp xỉ 6:3:1, tiệm cận tiêu chí của đại học nghiên cứu.

Các đơn vị đã xây dựng và phát triển được hơn 80 nhóm nghiên cứu, trong đó có 16 nhóm nghiên cứu được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN tăng 234 người so với năm 2014. ĐHQGHN có 56 GS và 349 PGS, chiếm 18,53%, gấp gần 3 lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Số cán bộ khoa học có trình độ TS, TSKH là 1.041 người đạt tỷ lệ 47,6%. Tỷ lệ giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh có trình độ B2 đạt 31,02%; tỷ lệ cán bộ khoa học có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế đạt 27,04%.

 An Nhiên - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   |