Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thúc đẩy hợp tác để phát triển toàn diện các hoạt động của ĐHQGHN và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Ngày 24/12/2015, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác Phát triển (HTPT) năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

 

- (Ảnh) Tổng kết công tác Hợp tác phát triển năm 2015 và Triển khai kế hoạch năm 2016

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN, lãnh đạo và chuyên viên quản lý công tác HTPT của các đơn vị.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng ban HTPT Nguyễn Thị Anh Thu trình bày báo cáo tổng kết công tác HTPT năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.

Năm 2015, hoạt động HTPT đã phát huy tốt vai trò thúc đẩy Hội nhập quốc tế, tăng cường các nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu ĐHQGHN. Các chỉ số về Hội nhập quốc tế trong năm 2015 đều đã đạt và vượt mức đề ra với 1.435 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giao lưu tại nước ngoài  và 1.754 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên nước ngoài đến nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại ĐHQGHN. Hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo đã được khởi động lại với 23 chương trình đào tạo liên kết quốc tế và 6 chương trình thạc sỹ tại Trường Đại học Việt Nhật.

Cũng trong năm 2015, ĐHQGHN đã triển khai tốt các hoạt động hợp tác và phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với các địa phương và doanh nghiệp trong nước, trong đó phải kể đến các chương trình/dự án nghiên cứu phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc; các hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu, công nghệ và sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp và địa phương.

Hoạt động HTPT đã góp phần tăng cường các nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, phòng thí nghiệm, học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và khu vực nội thành, đồng thời việc khai thác và sử dụng nguồn học bổng từ các đối tác quốc tế cũng đã được triển khai tốt nhằm tạo cơ hội khuyến khích, động viên, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập và nghiên cứu.

Tổ chức các Hội nghị/Hội thảo/Bài giảng/Tọa đàm quốc tế vẫn luôn là thế mạnh của ĐHQGHN. Trong năm 2015, ĐHQGHN và các đơn vị đã tổ chức 45 hội thảo quốc tế lớn, trong nhiều lĩnh vực, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế và có những đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức cũng như đề xuất những giải pháp, chính sách cho sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và thế giới.

Tại Hội nghị, GS. Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN cho rằng, hoạt động HTPT không chỉ dừng lại ở việc liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế mà còn cần thúc đẩy mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước. Các hoạt động hợp tác đều nhằm mục đích tăng cường các nguồn lực, thông qua HTPT để nâng cao vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của ĐHQGHN với khu vực và thế giới. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN cũng cho rằng, trong lĩnh vực HTPT có 2 giá trị cần thường xuyên tái tạo và vun bồi, đó là các cơ hội hợp tác trong ngoài và thương hiệu của ĐHQGHN. GS. Vũ Minh Giang nhấn mạnh, cần phải coi công tác HTPT là công việc của toàn ĐHQGHN. Đặc biệt, cần chú trọng đến nguồn nhân lực làm công tác HTPT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhận định, trong năm 2015, các hoạt động HTPT đã góp phần khẳng định vị thế của ĐHQGHN với các đối tác thông qua việc tổ chức các sự kiện, hội thảo quốc tế; triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương…

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng lưu ý, trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; phát triển các sản phẩm KHCN hướng tới chuyển giao, ứng dụng; hợp tác để gắn với phát triển các nhóm nghiên cứu, các hướng nghiên cứu; tăng cường hợp tác với các địa phương để phát triển các nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác HTPT và yêu cầu các đơn vị chú trọng mở rộng và nâng cao hoạt động này tại các đơn vị. Trong triển khai kế hoạch năm 2016, các đơn vị phải đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong công tác HTPT nhằm tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị và toàn ĐHQGHN.

Giám đốc yêu cầu các Ban và đơn vị cùng phối hợp tháo gỡ các khó khăn đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách để triển khai kế hoạch gắn liền với từng nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Trong công tác hợp tác đào tạo, các đơn vị cần chủ động rà soát, củng cố, đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo quốc tế; tập trung cho các chương trình đào tạo mà ĐHQGHN có thế mạnh, phục vụ nhu cầu của xã hội, các chương trình đào tạo xã hội hóa có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là 6 chương trình đào tạo Thạc sĩ sẽ triển khai của Trường ĐH Việt Nhật; tăng cường phối hợp, hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo các địa phương.

Về lĩnh vực khoa học công nghệ, cần tập trung  triển khai ba chương trình nghiên cứu liên ngành lớn: Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc, Chương trình Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, và Chương trình Nghiên cứu về Giáo dục, đồng thời thực hiện tốt chính sách thu hút các nhà khoa học ở nước ngoài, đặc biệt là các Kiều bào về công tác tại ĐHQGHN.

Phát triển nguồn nhân lực cho công tác HTPT được Giám đốc đặc biệt quan tâm. Giám đốc chỉ đạo, trong năm 2016, các đơn vị tiếp tục rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự làm công tác HTPT gắn với các chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo của Trường ĐH Việt Nhật. Cùng với đó, cần tiếp tục gia tăng các chỉ số về Hội nhập quốc tế, tăng cường các nguồn lực về tài chính, nguồn lực về cơ sở vật chất, giáo trình, học liệu, tích cực khai thác và phát huy lợi thế giá trị thương hiệu ĐHQGHN, tăng cường hợp tác với các địa phương, v.v

 

 Hương Giang - Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   |