Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công đoàn ĐHQGHN tổ chức hội nghị Cán bộ nữ trong vai trò quản lí
Sáng 29/12/2015, tại ĐHQGHN, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Cán bộ nữ trong vai trò quản lí.

Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm triển khai kế hoạch công tác của Công đoàn ĐHQGHN năm 2015, trong đó có công tác nữ công.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN và các nữ công đoàn viên giữ chức vụ quản lí tương đương từ phó trưởng phòng trở lên.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam chia sẻ, đối với ngành giáo dục đào tạo, tỉ lệ nữ chiếm 72% tổng số người lao động. Các nữ công đoàn viên đã góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị Cán bộ nữ trong vai trò quản lí của Công đoàn ĐHQGHN tổ chức có ý nghĩa tiếp tục khẳng định vai trò của nữ công đoàn viên đối với hoạt động quản lí, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải đề nghị Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua “giỏi việc trường - đảm việc nhà” trong lao động nữ; cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức”; thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường, đồng thời thực hiện các tiêu chí, mục tiêu trong kế hoạch bình đẳng giới; thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực giáo dục - đào tạo…

Tại hội nghị, các nữ công đoàn viên hiện đang làm công tác quản lí đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm để công tác tốt, phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp.

* Chiều cùng ngày, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo Hướng dẫn số 39/HD-UBKT ngày 14/10/2015 của Ủy ban kiểm tra Công Đoàn Giáo dục Việt Nam và tập huấn những vấn đề cơ bản về hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Qua nửa nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN và Ủy ban kiểm tra công đoàn các cơ sở thành viên và trực thuộc ĐHQGHN đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nâng cao ý thức chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt các quy chế, quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 Ngọc Diệp - Vũ Sinh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   |