Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Kế hoạch, Tài chính, Cơ sở vật chất năm 2015
Ngày 6/1/2016, tại Nhà khách ĐHQGHN ở Hoà Lạc, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kế hoạch, Tài chính, Cơ sở vật chất của ĐHQGHN năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng ĐHQGHN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính Phạm Xuân Hoan đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Về công tác kế hoạch, trên cơ sở Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được ban hành; các đơn vị thành viên và trực thuộc đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển của đơn vị và trình ĐHQGHN thẩm định. Đến nay, toàn bộ 27/27 đơn vị đã được ĐHQGHN thẩm định và đã ký ban hành chiến lược phát triển.

Công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được cải tiến rõ nét. Năm 2015, ĐHQGHN đã ban hành văn bản Hướng dẫn quy trình và các biểu mẫu, báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ và văn bản Hướng dẫn kê khai số liệu và đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ làm cơ sở để theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị.

Năm 2015, ĐHQGHN đã xây dựng và giao kế hoạch nhiệm vụ cho các đơn vị thông qua: Bộ chỉ tiêu áp dụng cho các đơn vị khối nghiên cứu, đào tạo gồm 81 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu áp dụng cho các đơn vị khối phục vụ, dịch vụ gồm 12 chỉ tiêu chung và các chỉ tiêu riêng, đặc thù của mỗi đơn vị. ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện thêm các bộ chỉ tiêu này, và đã ký giao chỉ tiêu KHNV năm 2016 dựa trên các bộ chỉ tiêu đã được chỉnh sửa, với 73 chỉ tiêu cho các đơn vị thuộc khối đào tạo, nghiên cứu và 9 chỉ tiêu chung cho các đơn vị phục vụ, dịch vụ.

Về công tác tài chính, đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời hoàn thành tốt một số nhiệm vụ ưu tiên và các nhiệm vụ được giao bổ sung. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được chú trọng, thông qua khóa tập huấn cho cán bộ quản lý và đội ngũ kế toán tài chính về cơ chế tài chính mới. Đặc biệt, ĐHQGHN đã duy trì đầy đủ 4 hội nghị giao ban hàng quý Kế toán trưởng toàn ĐHQGHN để phổ biến chế độ chính sách, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Về công tác cơ sở vật chất, trong năm 2015, ĐHQGHN đã cải tạo, đưa vào phục vụ Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc và nhận bàn giao các công trình phụ trợ của Nhà khách từ Bộ Xây dựng để đưa vào sử dụng, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình vận hành, khai thác; Cải tạo, khai thác khu ký túc xá số 4 phục vụ tổ chức đào tạo công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên; Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Hệ thống phòng thí nghiệm, khu làm việc, giảng đường, thư viện tại nội thành đã được bổ sung, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển của các đơn vị. Hệ thống các ký túc xá được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên.

Ngoài ra, ĐHQGHN đã đẩy mạnh khai thác tài trợ, xã hội hóa để phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận, năm 2015, hoạt động kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất của ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự thành công chung của ĐHQGHN. Đồng thời Giám đốc cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được giải quyết và đặt ra 5 vấn đề lớn cần được thảo luận và triển khai năm 2016. Cụ thể:

Một là, kiện toàn công tác kế hoạch theo hướng chuẩn hóa bộ chỉ tiêu KHNV, quy trình thực hiện công tác kế hoạch, đồng thời xây dựng và ứng dụng phần mềm trong công tác kế hoạch;

Hai là, tăng nguồn thu của ĐHQGHN, quản lý phân bổ hiệu quả, tập trung các nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, kiểm soát chi tiêu đúng quy định;

Ba là, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, hệ thống phòng thí nghiệm…;

Bốn là, kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự làm kế hoạch, tài chính của ĐHQGHN. Đội ngũ cán bộ làm công tác này phải có trình độ cao đóng vai trò định hướng trong việc quy hoạch các chỉ tiêu của ĐHQGHN;

Năm là, triển khai đánh giá lãnh đạo đơn vị thông qua mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của mỗi quý.

 Hương Giang – Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   |