Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết năm 2016 của Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
Ngày 10/01/2016, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Trịnh Ngọc Huy cho biết, năm 2016, Trung tâm tiếp tục triển khai và hoàn thành việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho gần 9.000 sinh viên Khóa QH 2012, 2013 của ĐHQGHN, đạt 150% kế hoạch. Hiện nay Trung tâm đang tiếp tục tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho các sinh viên Khóa QH 2013. Việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên được tổ chức bài bản, có quy chế quy định cụ thể và luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN và đảm bảo đúng quy định của ĐHQGHN. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức thí điểm đào tạo miễn phí kỹ năng bổ trợ cho một số học viên sau đại học của ĐHQGHN.

 Trung tâm đã phối hợp tổ chức 02 khóa bồi dưỡng cho viên chức và người lao động của ĐHQGHN về hợp tác phát triển và quản trị đại học, các khóa bồi dưỡng khác cho cán bộ các đơn vị trong ĐHQGHN có nhu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoài ĐHQGHN cũng đạt được kết quả đáng khích lệ với hàng chục lớp bồi dưỡng cán bộ cho các địa phương.

Năm 2016, với vai trò là đơn vị chủ trì đề tài “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2013” Trung tâm đã phối hợp cùng với Chủ nhiệm đề tài tiếp tục tiến hành nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước. Đồng thời, trong công tác nghiên cứu dự báo, Trung tâm từng bước triển khai đề án “Nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016-2020” ; phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN và tỉnh Hà Giang xây dựng đề xuất đề tài “Nghiên cứu giải pháp đột phá về công tác cán bộ cho tỉnh Hà Giang” thông qua chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và ĐHQGHN.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Trịnh Ngọc Huy cũng đề cập một số tồn tại, hạn chế như: thu nhập của cán bộ còn thấp; việc xây dựng và tổ chức triển khai chương trình đào tạo kỹ năng bổ trợ cho sinh viên và học viên của ĐHQGHN theo phương thức mới chưa kịp thời; công tác phối hợp với ban chức năng, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc trong ĐHQGHN triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ  ĐHQGHN chưa được tăng cường và đẩy mạnh; các hoạt động hợp tác, phát triển dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực với các bộ, ngành, doanh nghiệp, trường học và các địa phương khác trong cả nước chưa mạnh hoặc việc triển khai chưa đem lại hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương; xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng bổ trợ theo phương thức mới cho sinh viên và học viên; hoàn thành tốt Đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016-2020”.

 Minh Khuê - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   |