Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – VSL: Nơi phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ
Ngày 11/01/2016, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch câu lạc bộ các nhà khoa học ĐHQGHN (VNU - VSL) Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của VSL.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà khoa học ĐHQGHN ra mắt

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của VSL do TS. Trịnh Thị Thúy Giang – Phó Chủ tịch trình bày.

Về cơ cấu tổ chức, năm 2016, VSL đã kiện toàn được các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo mô hình lãnh đạo chuyên trách/kiêm nhiệm, trong đó Chủ tịch danh dự của VSL là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Giáo sư Ngô Bảo Châu, Chủ tịch VSL là Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, 03 Phó Chủ tịch và thư ký chuyên trách; sự kết nối giữa Ban Chủ nhiệm và các thành viên chủ chốt được duy trì đều đặn, đảm bảo thông tin và các chỉ đạo của Chủ tịch được triển khai nhanh chóng, kịp thời, phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Trong năm 2016, VSL không ngừng đổi mới phương thức quản lý và đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động (giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, và phát triển nguồn nhân lực) theo quan điểm về quản trị chiến lược đại học tiên tiến; trên tinh thần tin tưởng và gắn kết các hoạt động chung của ĐHQGHN với các nhà khoa học để vừa lấy nhà khoa học làm điểm tựa, vừa thúc đẩy các nhà khoa học phát triển, đổi mới, sáng tạo trong môi trường tự do học thuật.

Báo cáo cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: (1) Hỗ trợ thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu trẻ ở ĐHQGHN: Phát triển nhóm nghiên cứu định hướng khởi nghiệp và ươm tạo sản phẩm khoa học và công nghệ tiềm năng; (2) Thành lập tiểu ban hỗ trợ công bố, biên dịch, xuất bản và truyền thông các ấn phẩm khoa học quốc tế; (3) Thành lập tiểu ban hỗ trợ thí điểm triển khai Đề án thu hút nhà khoa học trình độ cao là Việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ tư vấn, đào tạo tiền tiến sĩ  để tạo nguồn giảng viên và kết nối học bổng quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch VSL Nguyễn Kim Sơn đề nghị, bên cạnh việc phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, VSL tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức VSL; duy trì, mở rộng và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách mềm dẻo, linh hoạt để tạo cho VSL một sức hút riêng, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học trên tinh thần tự nguyện, tự do và phi hành chính; tập hợp, định hướng, kết nối và dẫn dắt thành viên tham gia thực hiện, giải quyết các vấn đề lớn trong chiến lược phát triển của ĐHQGHN; tạo sự đồng thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng ĐHQGHN.

Đồng thời, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu tăng cường kết nối với các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN để hình thành các nhóm nghiên cứu trẻ, hỗ trợ phát triển thành các nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh tạo ra các sản phẩm KH&CN độc đáo, có giá trị khoa học và thực tiễn cao; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho các nhà khoa học trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật, ngoại ngữ, giáo dục. Phát huy năng lực nội sinh về KH&CN và khuyến khích nhóm sản phẩm KH&CN mang tính liên ngành; thiết lập các kênh thông tin, đối thoại chính sách nhằm đẩy mạnh khả năng kết nối, tư vấn giữa các thành viên của VSL với lãnh đạo ĐHQGHN.

Chủ tịch VSL mong các thành viên của CLB tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động nghiên cứu khoa học như công bố, cơ sở dữ liệu, dịch thuật... cũng như mong muốn VSL phát huy tích cực hơn nữa vai trò tập hợp, kết nối các nhà khoa học trẻ trong và ngoài ĐHQGHN, góp phần cung cấp nguồn lực đa dạng, giàu tư duy đổi mới và nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trọng điểm, mang tính liên ngành của ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã được nghe và trao đổi với ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày về chủ đề “Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia”.

Một số kết quả nổi bật trong năm 2016 của VSL:

VSL đã chủ trì, phối hợp triển khai được nhiều giải pháp trọng tâm để cùng với các đơn vị trong ĐHQGHN thực hiện Đề án Phát triển đội ngũ nhà khoa học, quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, cụ thể như: triển khai hoạt động của Chương trình thu hút học giả quốc tế; tích cực tìm kiếm, tiếp cận và liên kết nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ kịp thời các nhà khoa học có các công trình được xuất bản quốc tế, góp phần gia tăng chỉ số xuất bản quốc tế và xếp hạng đại học của ĐHQGHN; tăng cường kết nối với các nhà khoa học, các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra các sản phẩm KH&CN độc đáo, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Gắn với các họat động hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa ĐHQGHN với các đối tác trong và ngoài nước, VSL đã triển khai rất tích cực bằng nhiều phương thức khác nhau. Với các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Bắc, các đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ các thành viên VSL được định hướng tập trung vào các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh giai đoạn 2016-2020; các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, bảo tồn tài nguyên du lịch và phát triển bền vững.

 Về KHCN, VSL đã tham gia phát triển Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Advanced Materials and Devices) của Tạp chí Khoa học đạt chuẩn SCOPUS; tiếp tục giới thiệu các nhà khoa học tham gia hỗ trợ chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc (năm 2015) trong quá trình triển khai hợp đồng nghiên cứu.

Các tin liên quan:

Nâng cao khả năng nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ

VNU – VSL: Nhịp cầu thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

 Sinh Vũ – Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   |