Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và nhiều nội dung công tác quan trọng
Ngày 10/1/2017, Hội đồng ĐHQGHN đã họp phiên thường kỳ nhằm kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng; thảo luận và quyết nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 của ĐHQGHN; các đề án liên quan đến công tác tổ chức và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN chủ trì hội nghị.

Về việc kiện toàn nhân sự, các ủy viên Hội đồng nhất trí thông qua phương án, biểu quyết và nhất trí bầu đồng chí Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN làm thành viên đương nhiên của Hội đồng. Như vậy, Hội đồng ĐHQGHN hiện có 25 thành viên trong đó có 17 ủy viên đương nhiên và 08 ủy viên mời.

Về Đề án điều chỉnh tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau Đại học, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc chuyển đổi chức năng của Khoa gắn liền với quá trình tái cấu trúc tổng thể các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Trong quá trình ấy, Khoa Sau đại học đã thực hiện một số chương trình đào tạo liên ngành, gắn với những định hướng đào tạo mới ở ĐHQGHN. Thực tiễn đào tạo cho thấy, trong các khoa học liên ngành có nhiều chương trình có thể đào tạo ở bậc đại học và sau đại học.

Hiện thực của giáo dục đại học trong nước và quốc tế cho thấy, tên gọi của Khoa Sau đại học hiện nay gắn với sự liên tưởng đến một số đơn vị chức năng. Việc đổi tên từ Khoa Sau Đại học thành Khoa các khoa học liên ngành là sát với thực tiễn và gắn với một số bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị cho sự phát triển của Khoa trong tương lai.

Hội đồng quyết nghị thông qua việc đổi tên Khoa Sau Đại học thành Khoa các khoa học liên ngành và giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo việc hoàn chỉnh Đề án và ban hành những văn bản liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và quyết nghị thông qua Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức. Theo đó, tên gọi mới của Trung tâm này sẽ là Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp.

Các đại biểu nhất trí quyết nghị thông qua Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN và Nhà khách ĐHQGHN. Theo đó, có tên gọi mới là: Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Đồng thời, sáp nhập các bộ phận còn lại của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN có chức năng, nhiệm vụ phù hợp vào Văn phòng ĐHQGHN.

Trong khuôn khổ của phiên họp Hội đồng ĐHQGHN, các đại biểu đã nghe, thảo luận và quyết nghị thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của ĐHQGHN. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng và ban hành thực hiện.

Trong năm 2017, các đại biểu nhất trí thông qua và quyết nghị về các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo và triển khai hiệu quả mô hình đào tạo chất lượng cao phù hợp với các chi phí đào tạo; Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo và nhu cầu thực tiễn: đầu tư phát triển các ấn phẩm khoa học xuất bản trên tạp chí quốc tế có tầm ảnh hưởng cao; tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học - công nghệ gắn với thương mại hóa và khởi nghiệp; Đẩy mạnh công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế; triển khai xếp hạng theo tiêu chuẩn QS-star cho một số trường đại học thành viên và ưu tiên đầu tư phát triển cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Việt - Nhật, ĐHQGHN.; thúc đẩy và kiến tạo môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp cho cán bộ và sinh viên ĐHQGHN, …

Hội đồng cũng đã thảo luận và quyết nghị thông qua một số việc liên quan khác. Phiên họp thường kỳ tiếp theo của Hội đồng ĐHQGHN dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6/2017.

 

 

 

>>> Các tin bài liên quan

- Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Hội đồng ĐHQGHN thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017

- Thay đổi thành viên Hội đồng ĐHQGHN

- Hội đồng ĐHQGHN quyết nghị kế hoạch phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2016 – 2020

 Đỗ Ngọc Diệp - ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   |