Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhà xuất bản ĐHQGHN tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngày 19/01/2017, Nhà xuất bản ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà xuất bản ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Giám đốc – Tổng biên tập Phạm Thị Trâm cho biết, năm 2016, Nhà xuất bản ĐHQGHN đã cơ bản hoàn thành công tác xuất bản học liệu của ĐHQGHN, sách Nhà nước đặt hàng năm 2016. Cùng với đó, Nhà xuất bản cũng tổ chức biên tập xuất bản sách liên kết đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Trong năm vừa qua, Nhà xuất bản ĐHQGHN đã tăng lượng sách đại học, nghiên cứu; chất lượng các ấn phẩm được nâng cao, nhiều ấn phẩm đạt chuẩn quốc tế. Đây là định hướng phát triển phù hợp với chiến lược của Nhà xuất bản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chúc mừng và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, biên tập viên Nhà xuất bản đã đạt được trong năm vừa qua. Phó Giám đốc đề nghị, trong năm 2017, Nhà xuất bản ĐHQGHN cần tăng cường xây dựng thương hiệu của mình thông qua các ấn phẩm có chất lượng cao, đạt giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Sách hay, Sách đẹp Việt Nam…

Phó Giám đốc yêu cầu, Nhà xuất bản ĐHQGHN cũng cần quan tâm hơn nữa đến các sản phẩm phục vụ đào tạo đại học theo 2 dạng: ấn phẩm học liệu và ấn phẩm điện tử nhằm bổ sung vào cơ sở dữ liệu, học liệu của ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản ĐHQGHN cần số hóa các ấn phẩm sẵn có của mình và phối hợp với các Nhà xuất bản trong và ngoài nước mua bản quyền cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng tư liệu nghiên cứu về Việt Nam.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   |