Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
05 chương trình đào tạo đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD
Ngày 24/3/2017, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN đã phối hợp với Trường ĐH Giao thông Vận tải tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 05 chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN Nguyễn Quý Thanh đã trao Giấy chứng nhận KĐCLGD cho các chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên triển khai đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

05 chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông Vận tải được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục đánh giá gồm: Khai thác Vận tải; Kinh tế Vận tải; Kinh tế Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông và Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Xây dựng (chuyên sâu Xây dựng Công trình giao thông).

Đây là 05 chương trình đào tạo đầu tiên của cả nước được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vượt qua quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, với sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, quá trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chặt chẽ của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục, 05 chương trình đào tạo của Trường ĐH Giao thông Vận tải đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo.

Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo là hoạt động quan trọng, được coi là giải pháp hiệu quả để cải tiến chất lượng hoạt động của nhà trường một cách sâu rộng và thực chất nhất.

>>> Các tin tức liên quan:

- Trường đại học đầu tiên nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

- ĐHQGHN tiên phong kiểm định chất lượng cấp trường theo chuẩn quốc tế

- Ba trường đại học thành viên của ĐHQGHN nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

- Chính thức khởi động hệ thống kiểm định chất lượng trường đại học theo chuẩn AUN-QA

 Ngọc Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   |