Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển thông tin khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu và đo lường, đánh giá
Sáng 30/5/2017, đoàn công tác của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Cục trưởng Lê Xuân Định dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cùng đại diện lãnh đạo Ban Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin Thư viện cùng đại diện Tạp chí Khoa học và một số nhà khoa học.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN và Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cùng đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian qua trong việc kiến tạo các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế phục vụ đào tạo và nghiên cứu, trong đó có các cơ sở dữ liệu từ các nguồn Sciencedirect, Springer-Nature, Proquest,… Đặc biệt, hai bên đã phối hợp xây dựng hệ thống thư mục khoa học và công nghệ V-citation Gate – hỗ trợ quản lý, đo lường năng suất và chất lượng các tạp chí khoa học nói riêng và hoạt động khoa học và công nghệ trong nước nói chung.

Cục trưởng Lê Xuân Định cho biết, mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” với mục tiêu: 1. Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất…; 2. Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam; 3. Khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê khoa học và công nghệ, khát vọng sáng tạo, cống hiến của mọi người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc tạo lập, làm giàu và phổ biến tri thức; 4. Từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dùng trên môi trường mạng.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, ĐHQGHN dự kiến triển khai kế hoạch phát triển tài liệu nghiên cứu Việt Nam từ các nguồn trong và ngoài nước. Bên cạnh việc củng cố đẩy mạnh các nội dung hợp tác truyền thống, hai bên thống nhất tập trung triển khai một số nội dung quan trong sau đây: Phối hợp các nguồn lực và thế mạng xây dựng nền tảng và các chuẩn công nghệ hỗ trợ các cơ sở nghiên cứu và đại học phát triển hệ thống tạp chí theo chuẩn mực quốc tế (xuất bản trực tuyến, thiết lập định danh số DOI, kết nối vào hệ thống CSDL quốc gia, quốc tế,…); Triển khai khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học và công nghệ đã được đầu tư, các kết nối, mạng lưới quốc tế đã được thiết lập, trong đó có các hoạt động của liên hiệp thư viện Việt Nam; Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nhà khoa học và sinh viên tham gia xây dựng hệ tri thức Việt số hóa, trong đó hai bên sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất một số nội dung độc đáo, có ý nghĩa để triển khai.

>>> Các tin bài liên quan:

- Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng hệ thống chỉ số trích dẫn khoa học

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   |