Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ VII Hội đồng KĐCLGD: Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của 13 cơ sở giáo dục
Trong 2 ngày 22 và 23/7/2017, tại Hải Phòng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp thứ VII, với sự tham gia của 16/17 thành viên Hội đồng.

GS.TS Nguyễn Quý Thanh - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN chủ trì phiên họp.

GS. Thanh chia sẻ, đánh giá ngoài là một bước quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng. Quy trình tự đánh giá của cơ sở giáo dục, quy trình đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài là một trong những cơ sở để Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục ra quyết định công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo của 13 cơ sở giáo dục (trong đó có 12 trường đại học, học viện và 01 trường cao đẳng), đã trình bày báo cáo tóm tắt về đơn vị và kết quả tự đánh giá trước Hội đồng.

Đại diện thường trực của các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quy trình và kết quả đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục.

Đại diện Tiểu ban chuyên môn của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN báo cáo kết quả thẩm định về quy trình, phương pháp, công cụ và nội dung tự đánh giá của các cơ sở giáo dục và quy trình, phương pháp, công cụ và nội dung đánh giá ngoài của các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Sau mỗi phần báo cáo, các thành viên Hội đồng chất vấn thêm về các vấn đề cần được làm rõ đối với các cơ sở giáo dục.

Tiếp đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng về kết quả đánh giá, các khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với từng cơ sở giáo dục. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kết quả đánh giá chất lượng đối với 13 cơ sở giáo dục và thông báo ngay tại phiên họp.

Phiên họp thứ VII của Hội đồng cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội đồng về kết quả đánh giá chất lượng, các khuyến nghị cải tiến chất lượng và đề nghị Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với 13 cơ sở giáo dục, đồng thời ủy quyền cho Thường trực của Hội đồng hoàn thiện Nghị quyết và giao cho Ban Giám đốc Trung tâm công bố công khai theo qui định hiện hành.

Tính đến tháng 7/2017, Trung tâm KĐCLGD -  ĐHQGHN đã tiến hành đánh giá ngoài và trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho 14 cơ sở giáo dục và 5 chương trình đào tạo.

Hiện có 13 cơ sở giáo dục (được thẩm  định báo cáo tại phiên họp thứ VII) đang trong quá trình hoàn tất qui trình đánh giá ngoài và chứng nhận kiểm định bởi Trung tâm.

Tới đây, sẽ có hơn 40 cơ sở giáo dục tiếp tục được Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tiến hành đánh giá ngoài theo nhiệm vụ do Bộ Giáo dục & Đào tạo giao.

Được biết, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN là một trong 4 tổ chức KĐCLGD của cả nước. Đây cũng là đơn vị đầu tiên được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định thành lập và cấp phép hoạt động KĐCLGD trong toàn quốc. Bên cạnh đó, Trung tâm là cơ sở đầu tiên trong 2 cơ sở  của cả nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Phiên họp thứ VII Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN đã thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của 13 cơ sở giáo dục gồm:

1. Trường ĐH Vinh

2.  Học viện Ngân hàng

3. Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

4. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

5. Trường ĐH Đồng Tháp

6. Trường ĐH Hồng Đức

7. Trường ĐH Y Hà Nội

8. Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

9. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

10.  Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

11.  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

12. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

 13.  Trường CĐ Sư phạm Trung ương.

>>> Các thông tin liên quan:

- Trường đại học đầu tiên nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

- Khai giảng khóa 10 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

 - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN tổ chức triển khai đánh giá ngoài trường đại học đầu tiên trong cả nước

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của nhiều trường đại học

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   |