Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sinh viên - việc làm và khởi nghiệp: Những yếu tố cốt lõi liên quan đến quản trị đại học
Sáng 28/7/2017, tại Hải Phòng, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị với chủ đề liên quan đến việc nắm tình hình sinh viên sau tốt nghiệp và việc làm của sinh viên.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị.

Cùng chủ trì Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh viên ĐHQGHN Đinh Văn Hường.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Tham gia Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị đào tạo, một số trung tâm phục vụ và Trung tâm Dự báo phát triển nguồn nhân lực (HDC) thuộc ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về một số kết quả triển khai công tác khảo sát, xây dựng báo cáo việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại ĐHQGHN; một số kinh nghiệm triển khai công tác này tại các Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,…

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, lợi ích, tầm ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên đối với quá trình quản trị đại học và quản lí đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên và Trung tâm HDC trong việc phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề mang nhiều ý nghĩa này. Ông đánh giá cao sự tham gia đông đủ, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên trách mảng công tác học sinh sinh viên.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, công việc điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên là một phần của công tác học sinh sinh viên nói chung. Đây là những thành tố liên quan trực tiếp đến quản trị đại học của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Việc hỗ trợ, chăm sóc, quan tâm đến con người (cả người dạy và người học) thể hiện đẳng cấp, trình độ, chất lượng, chiều sâu và tính nhân văn của đại học.

Ông yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHN cần quan tâm đến triết lí của giáo dục hiện nay là lấy sự phát triển con người làm gốc, trong đó đào tạo con người học tập để biết, để phát triển bản thân và chung sống. Điều này như kim chỉ nam cho việc đổi mới toàn diện cho công tác học sinh sinh viên trong đó có việc nắm bắt thông tin việc làm của sinh viên. Các đơn vị cần bám sát Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN  để điều chỉnh các hoạt động quản lí, điều hành và hỗ trợ người học.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng chia sẻ, hiện nay việc chăm chút đến sinh viên của các trường đại học công lập khác hẳn với trường quốc tế, tư thục và dân lập. Điều này mang đến những thách thức đối với ĐHQGHN trong việc đổi mới công tác học sinh sinh viên.

Trong bối cảnh đại học 4.0 đặt ra một yêu cầu cấp bách về việc hiện đại hóa công tác quản trị đại học, bao gồm: Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm liên thông và hoàn thiện một cơ sở dữ liệu thông tin có kết nối liên thông.

Tại hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng chỉ ra những khó khăn và phức tạp của công việc của việc nắm bắt việc làm của sinh viên như: ý thức và trách nhiệm xã hội của các cựu sinh viên, sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với mảng công tác,…

Ông nhấn mạnh, việc nắm tình hình sinh viên sau tốt nghiệp và việc làm của sinh viên cần phải làm cho tốt, làm thực chất; đổi mới công tác nắm bắt thông tin người học và việc làm gắn với tổng thể đổi mới công tác học sinh sinh viên. Đây là công việc thường xuyên và cần phải thực hiện chuyên nghiệp; nắm được việc làm của sinh viên là yếu tố phục vụ việc xây dựng các chính sách vĩ mô cũng như hoạt động đào tạo của từng đơn vị.

Giám đốc cho rằng cần thống nhất một số quan niệm về vấn đề việc làm của sinh viên, việc làm đúng ngành đào tạo và quan niệm về thất nghiệp cũng như người không có nhu cầu tìm việc làm.

Tới đây, công tác quản lí nhân sự, sinh viên của ĐHQGHN sẽ có chuyển biến lớn, theo định hướng gắn với một cửa, một hồ sơ về người học.

Trên tinh thần đó, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị đào tạo trong thời gian tới cần lập kế hoạch với lộ trình chi tiết thực hiện cho mảng công tác nắm bắt việc làm của sinh viên. Cùng với đó, cần chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện công tác này một cách bài bản, chuyên nghiệp. Ban Chính trị và Công tác học sinh Sinh viên cần lên kế hoạch tập huấn theo các chuyên đề, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm quản lí sinh viên ở một số cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước,…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đổi mới cách làm để nắm bắt thông tin việc làm của người học bằng nhiều cách thức khác nhau, bằng nhiều con đường,… Đổi mới và phát triển một số tổ chức trong ĐHQGHN để thực hiện công tác này; Tận dụng các thông tin điều tra tình hình việc làm gắn với đào tạo từ tầm chính sách vĩ mô cho đến điều chỉnh chuẩn đầu ra; Chỉ tiêu cho các ngành gắn với nhu cầu và đóng góp xã hội của các ngành học; Điều chỉnh điều tra việc làm và điều chỉnh chuẩn đầu ra gắn với quá trình đào tạo, tích hợp công tác đào tạo với công tác sinh viên. Đồng thời việc hiện đại hóa công nghệ thông tin đòi hỏi các đơn vị nêu những yêu cầu cụ cho việc thiết kế phần mềm quản lí các lĩnh vực phục vụ công tác quán lí, điều hành trong toàn ĐHQGHN.

Giám đốc cho rằng giải pháp có việc làm của sinh viên là việc cụ thể, cần có đổi mới đối với hoạt động thực tập, thực tế của sinh viên, gắn với việc tìm hiểu thực tiễn. Cần tiếp tục nhân rộng các ưu điểm của việc đào tạo kĩ năng mềm online gắn với việc đào tạo tương tác trực tiếp.

Bên cạnh đó, với yêu cầu ngoại ngữ ngày càng cao của các vị trí việc làm, Trường ĐH Ngoại ngữ cần quan tâm và tiếp tục là đầu mối đảm bảo chất lượng đào tạo ngoại ngữ của sinh viên trong toàn ĐHQGHN.

Các đơn vị có liên quan cần cần tiếp tục xây dựng các chuyên đề về việc làm của sinh viên gắn với sinh viên khởi nghiệp.

Giám đốc yêu cầu có chế tài gắn với “thưởng - phạt” trong việc xây dựng báo cáo nắm bắt việc làm của sinh viên hàng năm. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN là đầu mối thẩm tra các báo cáo về công tác này.

 Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   |