Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hướng đến đào tạo thạc sĩ quản lí phát triển đô thị
Sáng 28/07/2017, tại Hội trường Lê Văn Thiêm, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo “Nhu cầu và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý phát triển đô thị”.

Đông đảo các nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc các Bộ, ngành,cơ quan trung ương và các Viện Quy hoạch Xây dựng một số địa phương cùng các nhà quản lí, doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành TS. Nguyễn Thị Hồng Minh đã giới thiệu về ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo này cũng như việc xây dựng chuyên ngành quản lí phát triển đô thị.

Cùng với đó, các đại biểu đã nghe báo cáo về việc nhìn nhận sự phát triển đô thị và quản lí phát triển đô thị  dưới góc nhìn của cơ quan quản lí Nhà nước của PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến (Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kĩ thuật, Bộ Xây dựng), báo cáo về thực tế đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý đô thị tại các cơ sở đào tạo hiện nay của Việt Nam của GS.TS Nguyễn Tố Lăng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Hai báo cáo của PGS. Nguyễn Hồng Tiến và GS. Nguyễn Tố Lăng đã chỉ ra những yêu cầu cấp bách đối với nguồn nhân lực liên ngành trong quản lí phát triển đô thị, có cách tiếp cận và tư duy tổng hợp để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đại diện cho Tổ công tác xây dựng chương trình đào tạo, PGS.TS Nguyễn Hồng Thục đã giới thiệu về triết lý xây dựng chương trình đào tạo, cũng như những thành quả mà Tổ công tác đã đạt được trong thời gian vừa qua. Báo cáo nhấn mạnh tính liên ngành của chương trình, và cho thấy tính mới trong việc xây dựng chương trình theo các mô-đun kiến thức. 

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội trường cũng như các phiếu lấy ý kiến gửi lại Ban tổ chức. Các ý kiến, tham luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các khía cạnh của sự phát triển đô thị và quản lý phát triển đô thị khi coi đô thị như một thực thể toàn diện. Các nhà quản lí, các đại biểu cùng đồng tình về tính cấp thiết của chương trình và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội cũng như các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tại các địa phương, nhằm nâng cao và chuẩn hoá kiến thức về quản lí phát triển đô thị.

Các đại biểu tham gia Hội thảo cũng góp ý cho tính hợp lý của hệ thống các mô- đun, các học phần và đề nghị bổ sung các phần kiến thức trong dự thảo chương trình cũng còn chưa rõ nét (về kỹ năng đàm phán, về mảng luật pháp, chính sách, các công cụ giám sát và quản lí đô thị…).

Cùng với đó, các đại biểu cũng gợi ý về các mối hợp tác giữa Khoa với các tổ chức, doanh nghiệp để chương trình trở nên thực tiễn hơn, hiện đại hơn và đáp ứng đúng yêu cầu của xã hội.

Thông qua việc tổ chức hội thảo khoa học lần này, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xác lập các căn cứ, luận cứ khoa học và thực tiễn để tiếp tục các bước xây dựng và hoàn thiện bộ Đề án mở chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị chuẩn bị cho các bước thẩm định sắp tới.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học, các nhà quản lí đưa ra những đề xuất về đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của chương trình, xác định đối tượng tuyển sinh (đầu vào) cũng như gợi ý về các tiêu chuẩn đối với sản phẩm của chương trình (đầu ra).

Việc kết nối với các tổ chức, địa phương, đơn vị có nhu cầu cũng là một đề nghị rất đúng đắn, cấp thiết đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đô thị.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, PGS. Nguyễn Hồng Thục và TS. Nguyễn Thị Hồng Minh đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, khẳng định việc xây dựng chương trình là cần thiết và nhấn mạnh tính hiện đại của việc cấu trúc chương trình theo các mô-đun, không chỉ đáp ứng yêu cầu của một chương trình đào tạo thạc sĩ mà còn phù hợp với việc mở rộng phạm vi đào tạo, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn đáp ứng rộng rãi nhu cầu của các địa phương, tổ chức, cơ quan.

Tổ công tác sẽ chuẩn hoá các mô-đun, lựa chọn các học phần để đảm bảo sự cân đối của chương trình và thể hiện được tính liên ngành, tính khác biệt đối với các chương trình hiện tại. 

 

 Dư Thắng - VNU - SIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   |